Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Oacceptabelt att mörka forskning på arbetslösa

Arbetssökande lottas i hemlighet till olika aktiviteter i ett vetenskapligt experiment som genomförs av Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet. Deltagarna får inte veta att de är med i ett forskningsprojekt och det har inte genomgått en etisk prövning, vilket är djupt problematiskt. Om inte forskningssamhället protesterar kan det fungera som ett pilotfall, och bli en norm för hur myndigheter och universitet kan utforma projekt framöver.

Publicerad: 18 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om inte forskningssamhället protesterar kan Progress fungera som ett pilotfall, och bli en norm för hur myndigheter och universitet kan utforma projekt framöver.


Ämnen i artikeln:

ArbetsförmedlingenForskningspolitikArbetslöshet

Progress-projektet är ett stort EU-finansierat projekt (9 miljoner kronor till Sverige), där Arbetsförmedlingen är huvudsökande. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, vid Uppsala universitet är medsökande, och har gjort den vetenskapliga utformningen. På de deltagande arbetsförmedlingskontoren lottas deltagarna till antingen traditionell handläggning, eller mer intensiva aktiviteter som kan vara gruppmöten, telefonkontakt eller kontakt via nätet.

Arbetsförmedlarna lottar den arbetssökande till en av grupperna. De har noggranna skriftliga instruktioner om att den arbetssökande inte ska veta att det sker en lottning. Om hen ändå frågar varför hen just får den aktiviteten så fortsätter Arbetsförmedlingen att mörka. Istället för att berätta att det är ett forskningsprojekt så instrueras arbetsförmedlarna att säga att aktiviteten endast kan erbjudas ett begränsat antal arbetssökande.

I sin ansökan till EU december 2013 argumenterar man utförligt för att man bedriver forskning. Man bygger på tidigare vetenskapliga experiment som rapporterades 2012, och vill dessutom testa en ny metod (kontakt via nätet). Den vetenskapliga utformningen är avancerad: ”two-level clustered randomised control trial”. Man vill fylla kunskapsluckor, bedöma kostnadseffektivitet och bidra till förrådet av evidensbaserade sociala innovationer. Resultaten skall rapporteras i IFAU:s skriftserie, och vid internationella akademiska konferenser. Till ansökan bifogar Arbetsförmedlingen ett ”letter of commitment” från IFAU:s generaldirektör.

Rekryteringen av arbetssökande pågår som bäst, trots att experimentet inte prövats i någon etikprövningsnämnd. Sedan informationen om projektet avslöjades av SVT 15 mars har Arbetsförmedlingen inte backat en tum, utan fortsätter enligt planerna. Man hävdar att det inte är ett forskningsprojekt, utan att man sysslar med utveckling. Vi vill dock bestämt hävda att detta är ett forskningsprojekt. Etikprövningslagen (2003:460) 2 § säger att forskning är vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund”. Enligt 3 § och 4 § framgår också klart att detta forskningsprojekt ska prövas av en etikprövningsnämnd. En sådan prövning krävs bland annat när forskningen behandlar känsliga personuppgifter.

De som utsätts för experimentet är en tämligen skör grupp i samhället, arbetssökande. Den arbetssökandes autonomi kränks. Utan att få någon information eller någon valmöjlighet så lottas den arbetssökande till en aktivitet som kanske inte är anpassad till dennes behov. Arbetsförmedlingen har dessutom möjlighet att besluta om ekonomiska sanktioner till den försöksperson som inte vill vara med på den aktivitet hen lottats till.

Det är anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingen och ett ansett institut inom Uppsala universitet startat detta forskningsprojekt utan att något etiskt resonemang överhuvudtaget finns dokumenterat. Om inte forskningssamhället protesterar kan Progress fungera som ett pilotfall, och bli en norm för hur myndigheter och universitet kan utforma projekt framöver.

Vi kräver att Arbetsförmedlingen och IFAU förklarar sig, snarast lämnar in en ansökan om etikprövning, och i väntan på etikprövningsnämndens bedömning avbryter rekryteringen till projektet.

Lars Jerdén, distriktsläkare, med dr, Centrum för klinisk forskning Dalarna

Ingemar Engström, läkare, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, professor vid Psykiatriskt forskningscentrum Örebro Universitetssjukhus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev