måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Marknadshyror behövs för att lösa bostadsbristen

Bostadsbristen blir alltmer akut i Sveriges storstäder, framförallt för ungdomar, studenter och andra nyinflyttade och Hyresgästföreningen har helt rätt i att fler hyresrätter behövs. För att dessa bostäder ska komma till stånd krävs en kraftig reformering av hyresregleringen, replikerar Alfred Askeljung.

Publicerad: 9 september 2013, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KompetensbristHyresförhandlingarBostäder

Jag delar till fullo Engmans uppfattning om hyresrättens betydelse både för samhället, arbetsmarknaden och för individer, som hon framför i Dagens Samhälle 3 september. Ett flexibelt och centralt boende är av största vikt för att människor ska kunna vara tillgängliga för arbeten, mötas med varandra och kunna leva bra liv. Avsaknaden av hyresrätter drabbar främst människor som är svaga på arbetsmarknaden och saknar pengar eller kontakter, till exempel studenter, invandrare och nyinflyttade. Vi har en låg nyproduktion av hyresrätter, en snabb ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, årslånga köer och en omfattande svart handel med hyreskontrakt.

Köerna och den svarta marknaden visar att efterfrågan på hyresrätter är stor, framförallt i de centrala delarna av storstäderna. Hyresregleringen gör att hyresnivåerna sätts efter ett påhittat bruksvärde istället för efter tillgång och efterfrågan. Detta begränsar kraftigt viljan att bygga nya hyresrätter och spär på ombildningen till bostadsrätter. En moderniserad hyressättning skulle göra att hyresrätten återigen blev ett tillgängligt boende för många unga människor. Engman har visserligen rätt i att hyresrätten är skattemässigt missgynnad i jämförelse med bostadsrätter, men att kalla uteblivna ränteavdrag och avskaffade investeringsstöd för “hyrskatt” visar antingen på en intellektuell ohederlighet eller på en okunskap om vad begreppet skatt innebär. Självklart bör ränteavdraget fasas ut men det är hyresregleringen som är huvudskälet till hyresrättens ofördelaktiga villkor.

Det är talande EU-kommissionen, OECD och IMF återkommande uppmanar Sverige att avreglera hyresmarknaden. Även Finanspolitiska Råder uppmanade i sin årliga rapport för 2013 att avskaffa hyresregleringen. Statistiken talar sitt tydliga språk då antalet hyresrätter i Sverige minskade med cirka 4 procent mellan 1998 och 2011. Samtidigt ökade antalet bostadsrätter med cirka 40 procent. Detta visar alltså att Engman har rätt i sin analys om att avsaknaden av hyresrätter skadar vår ekonomi och att hyresregleringen är att skylla för detta.

Att införa marknadshyror vore inget som skulle göras i en handvändning eller över en natt. Chockhöjda hyror är knappast önskvärt för någon. Ett politiskt gångbart förslag vore det som Lindbeckkommissionen föreslog på 90-talet. Hyresregleringen skulle helt kunna avskaffas för nybyggen och gradvis fasas ut över ett eller två decennier för det redan existerande beståndet. Detta vore en lösning som skulle öka nybyggnationen av hyresrätter, tillgängliggöra fler bostäder och säkra hyresrätten som en bostadsform även i framtiden. Jag hoppas att detta även är Hyresgästföreningens ambition.

Alfred Askeljung (C), kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev