Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Människosmugglare tillåts härja fritt i Sverige

Sedan flera år tillbaks vidtas inga åtgärder mot den organiserade människosmugglingen i Sverige, trots att den omsätter flera miljarder. Den organiserade människosmugglingen har i praktiken fått amnesti och får härja fritt. Detta trots att utlänningslagen bygger på att vi ska ha en reglerad och kontrollerad invandring.

Publicerad: 19 september 2014, 13:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PolisenFlyktingpolitikMigration

Majoriteten av dem som söker asyl i Sverige (92 procent) har använt sig av människosmugglare för att ta sig hit. De asylsökande har betalat runt 100 000 kronor per person. År 2012 sökte 43 887 personer asyl, år 2013 sökte 54 259 asyl och i år förväntas 100 000 personer söka asyl i Sverige. De som använt sig av människosmugglare har ofta förstört sina id-handlingar eller lämnat tillbaka förfalskade id-handlingar till smugglarna för återanvändning. De allra flesta är sedan ”papperslösa” när de anländer till Sverige och säger ordet asyl till polisen eller Migrationsverket. De uppger sedan en identitet, men kan inte bevisa den eftersom det saknas handlingar.

Under hösten 2005 – 2008 fick en aktionsgrupp - Brottsspaningsgruppen - vid gränspolisen i Göteborg bedriva spaning mot människosmugglarna. Polisledningen i Göteborg gav gruppen uppdraget att försöka påvisa vad som kunde ligga bakom den stora invandringen som då låg runt 20 000 asylsökande per år. För första gången någonsin användes mot denna typ av brottslighet hemlig telefonavlyssning (beslutad av tingsrätten) där det klart och tydligt påvisades att vinstsyftet var det drivande och absolut viktigaste målet för smugglarna. Det konstaterades att det rörde sig om grov organiserad brottslighet. Blev någon person skyldig smugglarna pengar drevs dessa pengar in vid ankomsten till Sverige där smugglarna visade sig vara väldigt cyniska i sin verksamhet.

Vid tillslagen beslagtogs bland annat en portabel komplett förfalskarverkstad för tillverkning av pass, mängder av redan förfalskade pass, usb-minnen med underlag för att bland annat förfalska intyg och diplom, en maskin för id-kortstillverkning och en halv miljon i kontanter.

Brottsspaningsgruppen hann med att bekämpa två stora ligor av människosmugglare innan polisledningen beslöt att lägga ner gruppen. Det framfördes att kostnaden blev för hög. (Kostnaden för det sista ärendet var dock ungefär densamma som polisinsatserna för två högriskmatcher i fotboll på Ullevi.) Den största kostnaden bestod i att tolka 21 000 samtal på två utländska språk. Förundersökningsprotokollet var på 5 500 sidor.

Resultatet av de två stora insatserna blev att 15 personer dömdes till sammanlagt 20 års fängelse för brotten grovt organiserande av människosmuggling, grov människosmuggling och grov urkundsförfalskning.

En av smugglarligorna slogs ut under minst två års tid, och gruppen hade uppnått det uppdrag som den fått av samma polisledning som sedan lade ned den. Gruppen hade påvisat vad som i allra högsta grad ligger bakom den illegala invandringen till Sverige; organiserade ligor av människosmugglare.

Sedan flera år tillbaks vidtas tyvärr inga åtgärder över huvud taget mot den organiserade människosmugglingen i Sverige, trots att den omsätter flera miljarder kronor varje år. Den organiserade människosmugglingen har i praktiken fått amnesti och får härja fritt i Sverige. Detta trots att utlänningslagen bygger på att vi ska ha en reglerad och kontrollerad invandring.

Därför är det hög tid att resurser tillförs gränspolisen för att kunna bekämpa dessa organiserade människosmugglare. Alternativt så måste det anses vara helt acceptabelt att de får fortsätta att skapa enorma vinster genom grov brottslighet. Gränspolisens uppdrag blir då även fortsättningsvis svårt att genomföra, då det övergripande målet för gränspolisens verksamhet är att förebygga och förhindra illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet.

Göran Larsson, gränspolis i Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev