Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Låt oss utveckla och effektivisera fjärrvärmen

Nu behöver fjärrvärmen en modern lagstiftning som möjliggör anslutning av fler producenter och fler användare. En sådan lag ökar också möjligheterna att bygga regionala nät för fjärrvärme.

Publicerad: 26 oktober 2015, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regionala fjärrvärmenät kan öka nyttan och effektivisera verksamheten på flera olika sätt.


Ämnen i artikeln:

FjärrvärmeEnergieffektiviseringEnergipolitik

I en aktuell rapport som Energimyndigheten finansierat åt fjärrvärmebranschen (Fjärrsyn 2015:102) beskrivs drivkrafter och framgångsfaktorer för regionala fjärrvärmesamarbeten. Konsulter och representanter från fjärrvärmeföretag har tillsammans försökt identifiera drivkrafter och hinder för att bygga ihop lokala fjärrvärmenät för att på så sätt skapa större regionala nät. Ett antal befintliga regionala samarbeten har studerats och några potentiella samarbeten identifieras.

Den främsta nyttan med regionala nät är att de kan effektivisera verksamheten. Behovet av investeringar kan delas av fler. Att koppla samman fjärrvärmenät medför också en tryggad energiförsörjning och ett robustare system. När näten mellan större orter byggs ihop kan även mindre orter däremellan få fjärrvärme vilket ökar avsättning för värme.

Slutligen och kanske viktigast för miljön är att regionala nät ökar möjligheterna att ta tillvara mer utsläppsfri industriell restvärme.

I dag svarar restvärme från industrin för cirka åtta procent av värmeleveranserna. Denna andel skulle kunna ökas rejält. En indikation är att de företag som är medlemmar i Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, lätt skulle kunna fördubbla sina leveranser av prima värme. Sannolikt är potentialen långt större, särskilt om man även kan ta tillvara värme med lägre temperatur.

Regionala fjärrvärmenät finns i dag etablerade på ett antal orter i Sverige. Men trots de potentiella fördelarna finns det enligt rapporten i huvudsak två hinder som måste övervinnas för att sammankopplingarna ska komma till stånd; Brist på lönsamhet och ”samarbete”.

Lönsamheten handlar naturligtvis om att kostnaderna för att knyta ihop näten inte får bli högre än vinsterna. Det finns också tekniska och ekonomiska gränser inom vilket avstånd det lönar sig att koppla ihop nät. I praktiken kan dock prisskillnader göra att det inte är intressant att koppla ihop näten för den part som har högre pris. Samarbetshinder kan enligt rapporten exempelvis uppstå då det är stora kulturella skillnader mellan bolagen.

Att ”kulturella skillnader” mellan företag som har lokala monopol ska vara ett hinder för att bygga ihop fjärrvärmenät och därmed omöjliggöra effektivare produktion och ökad användningen av utsläppsfri restvärme är helt enkelt inte acceptabelt.

Rapporten visar att dagens reglering av fjärrvärmemonopolet brister eftersom den ger fjärrvärmebolag veto mot att ta emot industriell restvärme och mot ihopkoppling med andra nät. Vad som behövs är istället en modern lagstiftning som möjliggör anslutning av fler producenter och fler användare. En sådan lagstiftning ökar dessutom möjligheterna att bygga regionala nät för fjärrvärme.

Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev