tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

IF Metall: Lärande i arbetslivet stärker Sverige

Arbetskraftsbrist kombinerad med arbetslöshet - den paradoxala utmaningen präglar svensk arbetsmarknad. Nu krävs validering och yrkesutveckling för att ge fler människor jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi vill se en stärkt nationell finansiering av lärande i arbetslivet som styrs lokalt och regionalt.

Publicerad: 11 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

IF Metall är övertygade om att en stor del av lösningen på arbetskraftsbristen och arbetslösheten finns lokalt och regionalt.


Ämnen i artikeln:

FackföreningarNäringslivsklimatArbetskraftsbristArbetsförmedlingenKompetensbristArbetsmarknadArbetsgivareArbetslöshetYrkesutbildning

I Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppger 28 procent av företagen att rekryteringssvårigheter tvingar dem att tacka nej till uppdrag och ordrar. I industrin saknas till exempel bilmekaniker, maskintekniker och verktygsmakare.

Samtidigt riskerar stora grupper människor att fastna i arbetslöshet. Även om sysselsättningen ökar och jobben blir fler har många nyanlända flyktingar svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Anställda industriarbetare är ofta en underutnyttjad resurs. Genom validering följd av kompetensutveckling kan kunskapsnivån höjas för redan anställda, så att de kan utföra mer avancerade arbetsuppgifter. I nästa steg kan nya personer ta industrijobben som inte kräver samma kvalifikationer.

Yrkesutveckling skapar flexibilitet och rörlighet i företagen, som skapar goda förutsättningar för framtidens industriarbete. När människor får gå vidare inom sitt yrke stärks inte bara den enskilda individen och företagens konkurrenskraft. Då uppstår även behov av att nyanställa.

Det krävs helt enkelt ett nytt och sammanhållet tänk runt arbetslöshet, arbetskraftsbrist och kompetensförsörjning. Och lösningarna finns på det lokala och regionala planet. Arbetsgivare, fackföreningar och arbetsförmedlare behöver samverka på nya sätt.

Fack, näringsliv, kommuner och utbildningsanordnare har redan ett framgångsrikt samarbete kring Teknikcollege – en gemensam kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som ökar deras attraktionskraft. Nu är det dags att även börja samverka kring en effektiv validering och yrkesutveckling på arbetsplatserna som svarar mot personalens och företagens behov.

Då krävs insatser från staten. Den S-ledda regeringens satsning på yrkesutbildning i höstbudgeten är välkommen. Men vi vill även se en stärkt nationell finansiering av lärande i arbetslivet, alltså arbetsplatsförlagd yrkesutveckling, som styrs lokalt och regionalt.

När arbetsgivare, fack och arbetsförmedlare tillsammans har kartlagt företagens kompetensbehov behövs ekonomiska resurser för att förverkliga yrkesutvecklingen på arbetsplatserna. En idé är att arbetsgivaren och det offentliga delar på kostnaden. Det vore ett smart sätt att investera skattepengar i skapande av verkliga jobb.

Validering är en viktig del i en lyckosam kompetensförsörjning. Att validera de redan anställdas kompetens är avgörande för att kunna arbeta strategiskt med yrkesutveckling i företagen. Personalen får papper på vad de faktiskt kan. Arbetsgivarna får bättre underlag att svara på frågorna: Hur behöver vi stärka de anställdas kunskaper så att vårt företag kan bli så framgångsrikt som möjligt? Så att vi inte plötsligt står utan de professioner som behövs?

På samma sätt kan industrins valideringsverktyg användas för att bedöma nyanländas kompetens: Hur kan de bidra i företagen och vilka kunskapsluckor har de som behöver fyllas? När industrin är i så stort behov av ny kompetens vore det vansinne att inte betrakta de människor som söker en framtid i Sverige som en resurs.

IF Metall är övertygade om att en stor del av lösningen på arbetskraftsbristen och arbetslösheten finns lokalt och regionalt. Ute på arbetsplatserna, hos företagen och de anställda. Tillsammans behöver vi gräva där vi står – och genom satsningar på kunskap och kompetens ta Sveriges redan framgångsrika industri till nästa nivå.

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev