onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Hadzialic: Så får vi ner arbetslösheten bland unga

En av regeringens enskilt viktigaste uppgifter är att få ner arbetslösheten bland ungdomar. Genom att nu förstärka arbetet med att få unga som hamnat utanför att komma tillbaka till arbete och studier ska vi komma närmare det målet.

Publicerad: 26 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den här veckan påbörjar Aida Hadzialic och regeringen den nationella samling för unga utanför som statsministern aviserade i sitt tal under första maj.


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetGymnasieutbildningKompetensbristUngdomarUtanförskapYrkesutbildning

För att vi människor ska kunna ta oss framåt, måste vi våga drömma. Människors drömmar kan se olika ut och vara olika högtflygande, men vi måste våga tro på att vi kan forma de liv vi själva vill ha. Politikens roll är att ge fler människor möjlighet att förverkliga sina drömmar men också att ge människor verktygen att våga tänka större.

Som ansvarig för ungdomspolitiken ser jag det som min främsta uppgift att förbättra ungas möjligheter att få ett jobb, stärka deras möjligheter att påverka samhällets utveckling och därmed kunna känna en större tro på framtiden.

I våras var jag i Göteborg och besökte Angeredsgymnasiet. Där träffade jag en kille, duktig och driven student med bra betyg, som sa att han skulle bli bussförare när han slutat skolan. När jag frågade varför han inte ville plugga vidare, svarade han att hans far och alla kring honom var bussförare så det var det han skulle bli. Vi behöver fler som vill bli bussförare, men när en ung människa känner att det är det enda han kan bli, bara för att alla runt omkring honom är det, så har vi skapat ett samhälle som hindrar människor från att just drömma.

Drömmar växer sig starkare när människor känner att det finns en chans att de kan förverkligas. För att fler ska våga drömma stort måste vi ha ett samhälle där människor känner att de får vara delaktiga. En viktig förutsättning för att människor, inte minst unga, ska känna så är att de kommer in på arbetsmarknaden.

I dag har vi en alarmerande hög arbetslöshet och alldeles för många unga har svårt att få ett jobb. Särskilt utsatt är den grupp unga som varken arbetar eller studerar. Att långsiktigt stå utanför arbete och studier har betydande konsekvenser för såväl individen som för samhället.

En av den här regeringens enskilt viktigaste uppgifter är att få ner arbetslösheten bland unga. För att fler unga ska kunna få sitt första jobb, prioriterar regeringen en näringspolitik för fler och växande företag, investerar i ett nytt kunskapslyft och har bland annat infört så kallade traineetjänster där unga arbetslösa får kombinera anställning med yrkesutbildning. Men en generell politik för att unga ska få jobb når tyvärr inte alla och vi måste därför föra en politik som särskilt riktar sig direkt till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ofta är det de unga som alldeles för länge stått utanför arbete och studier.

Den här veckan påbörjar regeringen den nationella samling för unga utanför som statsministern aviserade i sitt tal under första maj. En viktig del i arbetet kommer vara att få myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, näringslivet och andra aktörer att jobba tillsammans så att ingen ung hamnar utanför.

Redan i dag pågår mycket arbete som riktar sig till gruppen unga som varken arbetar eller studerar. För att arbetet med unga utanför ska vara framgångsrikt måste vi arbeta brett och inte fastna i traditionella uppdelningar.

Den samordnare som regeringen beslutat om kommer bland annat att ha i uppgift att strategiskt främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Det är av stor vikt att det arbete som sker inom bland annat arbetsmarknads- och utbildningspolitiken kompletterar varandra.

Vi behöver mer kunskaper om de insatser som riktar sig mot unga som varken arbetar eller studerar. Vi behöver veta, om de faktiskt hjälper dessa unga tillbaka i arbete eller studier och hur insatser ska utformas för att ha störst effekt.

Samordnaren ska även främja erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer och tillsammans med dessa stärka kvaliteten i det arbete som görs för att få tillbaka unga i arbete och studier. Dessa kunskaper och erfarenheter ska redovisas till regeringen tillsammans med förslag på hur ett samordnat stöd för den här gruppen fortsättningsvis ska vara utformat.

Att en ung människa varken har arbete eller studerar är ett misslyckande för samhället. Därför måste vi även arbeta preventivt, för att unga inte ska hamna i den typen av situation och det utanförskap det medför. Här vet vi att skolans roll är viktig.

Många av dem som hamnar utanför arbete och studier saknar fullständig gymnasieutbildning och har en skolgång som i allt för stor utsträckning präglats av misslyckanden. Det långsiktiga arbetet här handlar om att få fler att klara såväl grund- som gymnasieskolan. Gör de det kan de stå starkare när de tar klivet ut i arbets- och vuxenlivet.

De utbildningskontrakt regeringen inför i och med vårbudgeten, ger unga utan gymnasieutbildning möjlighet att parallellt med arbete eller praktik fullfölja sina studier och därmed få en bättre ställning på arbetsmarknaden.

För att människor inte ska hamna utanför arbete och studier, måste de ha anledning att känna en tro på sin egen framtid. Genom att ge fler unga känslan av att de kan nå sina drömmar, kan också fler inspireras att lägga ner det arbete som krävs för att klara sina studier.

Killen jag träffade när jag besökte Angeredsgymnasiet var en av anledningarna till att skolan tillsammans med arbetsgivare i Göteborg startade Angeredsutmaningen. Genom att erbjuda praktikplatser runt om i Göteborg, hjälper företag och offentliga arbetsgivare på ett väldigt konkret sätt till att ge ungdomarna en bredare bild av hur deras framtid kan se ut. Just den här killen fick praktikplats på en kommunikationsbyrå och funderar nu på att utbilda sig för att kunna jobba med något liknande i framtiden.

Den här typen av initiativ och samarbeten sker runt om i landet. Det är initiativ som får fler ungdomar att drömma om en ljusnande framtid och som får inspiration att avsluta sina studier. Samordnarens roll blir att se till att den här typen av initiativ kan spridas till fler platser i landet och på ett bättre sätt gå hand i hand med det arbete som redan sker i myndigheter, företag och bland det civila samhällets organisationer.

Min uppgift som ansvarig för ungdomspolitiken är se till att ungas etablering i arbets- och samhällslivet förbättras. Genom att nu förstärka arbetet med att få unga som hamnat utanför att komma tillbaka till arbete och studier kan vi tillsammans komma närmre det målet.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev