onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Ge yrkesprogrammens elever högskolebehörighet

Inom besöksnäringen finns ett flertal yrken där det råder en stor brist på personer med rätt utbildning. Utvecklingen måste brytas. Ett viktigt steg är att gymnasiets yrkesprogram ger eleverna högskolebehörighet. Hela samhället gynnas av att vi har personer som kan ta olika spår i livet, skriver företrädare för besöksnäringen.

Publicerad: 16 maj 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KompetensbristYrkesutbildningKompetensutvecklingRekryteringHögskolanSkolanUtbildning

Besöksnäringen växer kraftigt. Idag sysselsätter vi hundratusentals och många får sitt första jobb inom besöksnäringen. Vi är den viktigaste integrationsmotorn på svensk arbetsmarknad och den näring som anställer flest unga. Det är glädjande, hedrande och förpliktigande.

Samtidigt som besöksnäringen är den starkast växande basnäringen i Sverige ser vi de svårigheter som finns när det gäller att rekrytera och behålla personal. Vi har ett flertal yrken där det råder en stor brist på personer med rätt utbildning. Utvecklingen måste brytas och ett viktigt steg är att gymnasiets yrkesprogram ger eleverna högskolebehörighet.

Idag finns många företag och arbetsplatser inom besöksnäringen som vill anställa, men som inte hittar personer med rätt kompetens. Som parter på arbetsmarknaden har vi själva tagit en rad initiativ för att underlätta validering av kunskaper och få fler unga att söka sig till utbildningar inom hotell, restaurang och turism. Vi kan dock inte göra allt. Huvudansvaret för utbildningsväsendet ligger hos staten, som måste inse att högskolebehörighet krävs för att öka attraktiviteten för yrkesprogrammen.

Att yrkesprogrammen ska ge en allmän behörighet för högskolestudier med möjlighet till särskild behörighet är en självklarhet för oss.

Det är inte en självskriven sanning att de elever som väljer yrkesprogram aldrig vill läsa på högskola eller ha andra möjligheter öppna. En duktig kock kan ha ett brinnande intresse för kemi och en skicklig servitör kan ha ett utmärkt sinne för logistik. Vi är övertygade om att många väljer bort yrkesprogrammen för att det ger för få alternativ senare i livet.

Arbetsmarknaden har förändrats. Det är inte längre vanligt att man stannar på en och samma arbetsplats hela eller stora delar av yrkeslivet. Det är vanligare att man byter både jobb och bransch. Hela samhället gynnas av att vi har personer som kan ta olika spår i livet. Det ger en bättre fungerande arbetsmarknad med mindre matchningsproblem och det ger en trygghet och valfrihet för individen som kan förverkliga drömmar som kan komma efter valet till gymnasiet.

Även om många unga har ett starkt intresse för våra yrken vet vi att avsaknaden av högskolebehörighet har en återhållande effekt på deras val. Främst påverkar omgivningen genom att ungdomarnas föräldrar inte accepterar en gymnasieutbildning utan grundläggande behörighet.

Vi är medvetna om att det finns elever som upplever en skoltrötthet och som inte har något större intresse av djupare studier. Vi menar att det är viktigt att det finns en frivillighet i utbildningen. Är det så att man absolut inte vill ha en högskolebehörighet ska man ha möjligheten att välja bort de teoretiska ämnena och ändå kunna få ut sin yrkesexamen.

Som arbetsmarknadens parter har vi ett stort ansvar att lyfta fram de förutsättningar och behov som finns. Gymnasieutbildningen är till stor del vägen in i besöksnäring. Vi behöver välutbildade yrkespersoner med hantverksskicklighet och hög servicenivå.

Vi behöver också personer som har en utbildning som tillåter dem att vara flexibla på själva arbetsplatsen och som kan utveckla och stärka både sig själva och verksamheten genom nya arbetsuppgifter eller vidareutbildning. Kring detta är vi överens och vi uppmanar ansvariga politiker att fatta nödvändiga beslut för att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet. På så sätt ges besöksnäringen ännu bättre förutsättningar att fortsätta sin starka tillväxt i hela landet.

Malin Ackholt, förbundsordförande Hotell- och Restaurangfacket

Jonas Siljhammar, vd Visita

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev