Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Ge Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag

Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag blir allt viktigare i omställningen mellan det gamla och det nya i arbetslivet. Får Arbetsförmedlingen möjlighet att arbeta med alla arbetssökande kan den återigen bli en viktig och relevant aktör på den svenska arbetsmarknaden.

Publicerad: 4 februari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsförmedlingenArbetsmarknadArbetslöshet

Nyligen kom beskedet att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson slopar Alliansregeringens översyn av Arbetsförmedlingen. Anledningen är enligt Johansson att läget för myndigheten är alltför akut för att invänta utredningsresultaten.

DIK och Jusek – två fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 akademiker inom alla sektorer på arbetsmarknaden – instämmer i arbetsmarknadsministerns oro. Myndighetens problem behöver hanteras skyndsamt. Arbetsförmedlingen kommer att under 2015 arbeta med att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Det är något som både DIK och Jusek har efterfrågat under en längre tid. En förbättrad matchning tror vi är nödvändig för att Arbetsförmedlingen ska återvinna förtroendet bland akademiker, men även i samhället i stort. Vi hade dock önskat att utredningen, parallellt med de aviserade förändringarna, hade fått fortsätta arbetet med att se över Arbetsförmedlingens organisation och styrning.

Regeringen har som ett första steg i en reformerad Arbetsförmedling valt att minska detaljstyrningen av myndigheten. Det är viktigt. Arbetsförmedlingens medarbetare ska ha mandat att använda hela sin kompetens, det är en förutsättning för att lyckas med matchningsuppdraget. Men det krävs mer för att Arbetsförmedlingen ska nå hela vägen fram.

För att lyckas måste Arbetsförmedlingen arbeta med både arbetsgivare och arbetssökande med olika bakgrunder. Det kan låta självklart, men är tyvärr långt ifrån verklighet. Myndighetens kontakter med arbetsgivarna har länge lämnat mycket övrigt att önska, samtidigt som fokus ensidigt har legat på de arbetssökande som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Resultatet har blivit att många arbetsgivare inte vänder sig till Arbetsförmedlingen när de har behov av att anställa, samtidigt som akademiker lämnats ensamma i sitt jobbsökande.

För att Arbetsförmedlingen ska bli attraktiv för företagen och organisationerna måste de kunna matcha arbetsgivarna med både personer som står närmare arbetsmarknaden och de som står längre ifrån. Vi vill därför att Arbetsförmedlingens uppdrag ändras så att de även kan arbeta med personer som bedöms stå närmre arbetsmarknaden, till skillnad från vad som är fallet i dag.

En förbättrat matchning måste dessutom innebära rätt jobb och inte vilket jobb som helst.

Rätt jobb är inte alltid det som stämmer överens med den titel den sökande hade på sitt tidigare arbete eller den examen som togs för länge sedan. En bra matchning fokuserar i stället på det som den arbetssökande kan, det vill säga dennes kompetenser, vilka kan vara förvärvade genom utbildning eller erfarenhet.

Utan fokus på kompetenser är risken hög att akademiker fastnar i arbeten som de är överkvalificerade för eller som inte matchar deras kompetens. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta naturligtvis förkastligt.

För att bättre matcha arbetssökandes kompetens med rätt arbetsgivare bör en specialisering av arbetsförmedlarrollen ske. Specialistkompetens inom exempelvis olika utbildningsområden, branscher eller insatser banar väg för både nöjdare kunder och medarbetare. Då blir också den kompletterande aktörens roll tydligare, de ska fylla en kompetenslucka på Arbetsförmedlingen eller komplettera myndighetens arbete på annat vis.

Arbetsmarknaden förändras snabbt. Nya jobb tillkommer och gamla fasas ut. Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag är därför ännu viktigare i omställningen mellan det gamla och det nya. Får Arbetsförmedlingen möjlighet att arbeta med alla arbetssökande kan myndigheten återigen bli en viktig och relevant aktör på svenska arbetsmarknaden.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Karin Linder, ordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev