Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Förbättra etableringen av nyanlända akademiker

Efter tio år i Sverige har bara var tredje invandrad akademiker i storstadsregionerna ett jobb som matchar utbildningsnivån. Ett enormt resursslöseri som drabbar både individ och samhälle. Men det går att bryta trenden och ta tillvara på kompetensen, skriver tre regionchefer för Unionen.

Publicerad: 3 juli 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Arbetsförmedlingen måste jobba närmare de lokala parterna, som arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, kommuner och utbildningsanordnare.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

InvandringArbetsmarknadFlyktingpolitik

Suhad från Syrien sökte många jobb utan framgång, trots att hon har en kandidatexamen i ekonomi. Det är en verklighet som hon delar med många nyanlända med en akademisk utbildning, att deras kompetens inte tas tillvara. Men historien om Suhad fick en lycklig vändning när hon deltog i ett projekt i Skåne där yrkesinriktad utbildning universitetet varvades med praktik på arbetsplats. Nu har hon fast anställning på Alfa Laval.

Unionens nya rapport visar att flyktingar med högskoleutbildning i stor utsträckning flyttar till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg efter att de fått uppehållstillstånd. Efter tio år ligger sysselsättningen nära den för inrikes födda med högskoleutbildning. Men bara en tredjedel har ett arbete i nivå med sin utbildning i storstadsregionerna. Sämst är det i Stockholm med bara 28 procent och bäst i klassen är Malmö med 42 procent.

Detta är ett enormt resursslöseri som drabbar individen, samhället och dessutom riskerar tränga undan de med kortare utbildning, vilket gör det svårare för lågutbildade att få arbete.

Jobbmatchningen av nyanlända är en nyckelfråga för storstadsregionerna, där vi kan konstatera att det finns mycket kvar att göra.

Unionen i Göteborg, Stockholm och Malmö har undersökt tio framgångsrika projekt för etablering av nyanlända högskoleutbildade och Suhad är en av många deltagare som därigenom fått verktyg för att kunna få jobb som hon är utbildade för. Utformningen av projekten varierar stort, en del sker på arbetsplatser, andra anordnas i kommunal regi, via högskolan eller genom ideella krafter. Ofta är det flera aktörer som jobbar tillsammans mot samma mål, vilket vi ser är en av framgångsfaktorerna. Alla vi som är aktörer på arbetsmarknaden behöver ta ansvar för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända.

Därför har vi på Unionen tagit fram checklistor på vad företag, organisationer, politiker, myndigheter och arbetsmarknadens parter behöver göra:

Prioritera matchning. Detta gäller både företag som vill anställa och projekt som söker deltagare. Vi måste bli bättre på att ta reda på vad individen faktiskt kan och vad företagen behöver.

Skapa fler kompletterande och relevanta utbildningar. Det behövs en utbyggnad av kompletterande utbildningar och kurser på högskola, yrkeshögskola och den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningarna måste också matchas bättre mot vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Specialisera SFI. Vi måste satsa på målgruppsanpassad SFI som tar hänsyn till utbildningsbakgrund och den bransch som den nyanlända kan tänkas arbeta i.

Sätt affären i fokus. En gemensam nämnare i de framgångsrika projekt som Unionen undersökt är att de startats för att skapa affärsnytta och ta tillvara på individens kompetens. Nyanlända har med sig värdefull kunskap som bidrar till att utveckla företagen.

Hitta lokala lösningar. Arbetsmarknaden är i stor utsträckning en regional fråga. Arbetsförmedlingen måste jobba närmare de lokala parterna, som arbetsgivare, arbetstagare, fackliga organisationer, kommuner och utbildningsanordnare. På så sätt anpassas insatserna efter den regionala efterfrågan.

Vi har en skriande kompetensbrist i storstadsregionerna, samtidigt som vi har ett högt inflöde av kompetens i form av invandrade akademiker som vi inte tar tillvara. Därför har vi en uppmaning till alla arbetsmarknadens aktörer: Släpp fram kraften och stoppa detta gigantiska resursslöseri!

Marie Louise Arendt, Regionchef Unionen Sydväst

Pierre Svensson, Regionchef Unionen Göteborg

Karin Skånberg, Regionchef Unionen Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev