Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

F-kassan: Vi vill själva styra över våra rekryteringar

Försäkringskassan har goda skäl att inte koncentrera verksamheten till storstäderna. Men vi vänder oss mot tanken att verksamheter lyfts ut eller läggs ned.

Publicerad: 19 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Försäkringskassan har inget intresse av att rekrytera fler i storstäderna”

Foto: MostPhotos


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadFörsäkringskassanLandsbygd

I januari i år lämnade den parlamentariska landsbygdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet konstaterar man bland annat att staten dragit sig tillbaka från glesbygden – till förmån för Stockholmsregionen. Man föreslår att 10 000 statliga tjänster från Stockholm ska flyttas till regioner ”i behov av statliga arbetstillfällen”.

Regeringen har sedan tidigare aviserat att delar av SCB:s verksamhet ska flyttas till Örebro. Man har även för avsikt att fortsätta arbetet med att omlokalisera fler statliga tjänster. Hur många tjänster det rör sig om och vilka myndigheter som berörs kan bara regeringen svara på.

Försäkringskassans inriktning går i linje med vad regeringen önskar på detta område, men det är ett arbete som vi som myndighet själva vill styra över.

Vi vänder oss mot tanken att hela eller delar av verksamheter lyfts ut eller läggs ned. Vi vill i takt med pensionsavgångar och den höga personalomsättningen använda utrymmet för att rekrytera utanför storstäderna.

Detta arbete pågår redan på Försäkringskassan. Låt oss ge ett exempel.

Försäkringskassans IT-avdelning är en strategisk viktig avdelning med närmare 1 000 medarbetare. IT-avdelningens expansion sker utanför storstäderna – vår strategi är att inte finnas i storstäderna. 2012 hade vi drygt tjugotalet medarbetare på vår IT-avdelning i Karlskrona. I dag är de över 100 anställda.

Försäkringskassan är en stor arbetsgivare – med det följer ett samhällsansvar. Vi ska möta medborgarna där de finns och ska också medverka till att det sker, i högre utsträckning än i dag. Vi behöver bli mer systematiska i det arbetet.

Digitaliseringen spelar en avgörande roll i detta. Servicen till landsbygden är beroende av ett heltäckande utbud av digitala tjänster som är användarvänliga och som är under ständig utveckling. Det är billigare och mycket mer effektivt än de fysiska möten som våra servicekontor ansvarar för. Vi har höga ambitioner på detta område.

Försäkringskassan har relativt stor personalomsättning, och förutsättningarna för rekrytering är olika på lokala arbetsmarknader. Detta leder till att det lokalt kan finnas för liten tillgång på arbetskraft med relevant kompetens medan det i andra områden visserligen finns god tillgång på kompetens att rekrytera men blir svårt att behålla nyrekryterad personal, eftersom de ofta förhållandevis kort tid efter anställningen väljer att byta arbetsgivare. Det sistnämnda är särskilt vanligt i storstadsområdena där konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är stor.

Försäkringskassan har inget intresse av att rekrytera fler i storstäderna, i synnerhet Stockholm, såvida inte verksamheten kräver det. Skälen till detta är följande:

Het arbetsmarknad. Det går just nu väldigt bra för Sverige och Stockholm är den ekonomiska motorn men även övriga storstadsregioner går bra. Som akademiker – vilket de allra flesta av våra medarbetare är – går du sällan arbetslös.

Behovet av kvalificerad arbetskraft, med högskoleutbildning i botten är hårdvaluta och det offentliga kan sällan konkurrera lönemässigt med det privata näringslivet i kampen om akademikerna.

Personalomsättningen. Den är högre i Stockholm än på många andra delar av landet. En arbetsmarknad med stort utbud medför också en ökad rörlighet bland våra anställda. Det är ett problem för myndighetens kontinuitet, produktivitet och effektivitet.

Slutsatsen av detta för Försäkringskassan är att myndigheten aktivt kommer att styra sina framtida lokaliseringar för att minska dessa problem. Det är inte i de överhettade storstadsregionerna Försäkringskassan kommer att växa utan i andra delar av landet där tillgång finns till personal med rätt kompetens.

Vi vill bygga kvalitet i verksamheten, minska produktionsbortfall och öka effektiviteten. Det gör vi genom att lokalisera oss på orter där vi kan hitta och behålla personal. På så sätt tryggar vi vår framtida personalförsörjning.

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan

Stefan Olowsson, IT-direktör Försäkringskassan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev