onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Arbetsmarknadsministern: Kommuner, agera och anställ unga!

Under våren har vi med YA-jobben öppnat en ny väg till jobb för unga där arbete kombineras med utbildning. Nu är det dags för kommuner, regioner och landsting att gå från ord till handling och börja anställa unga. Manegen är krattad och avtalen på plats.

Publicerad: 20 augusti 2014, 07:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UngdomsarbetslöshetPersonalbristKompetensbristArbetsmarknadArbetslöshet

Fler jobb är Sveriges viktigaste utmaning. Samtidigt är vi i en unik position med högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet i EU. Cirka 420 000 personer behöver anställas inom kommuner, regioner och landsting de kommande tio åren. Det är i dessa verksamheter många av framtidens arbetstillfällen kommer att växa fram.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter har regeringen skapat en ny väg till jobb för unga med YA-jobb. Det ger Sveriges kommuner, regioner och landsting en unik möjlighet att trygga personalbehoven i välfärdssektorn och samtidigt bidra till att fler får jobb. Därför uppmanar vi nu dessa arbetsgivare att anställa fler unga.

Sedan 2006 har 250 000 fler människor ett jobb att gå till och Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Trots utdragen lågkonjunktur har kraftfulla insatser gjorts för att fler ska ha ett jobb och välfärdens kärna har värnats. Utgångspunkten för bra skolor, trygg äldrevård och en kvalitativ sjukvård är att allas insatser tas tillvara. Därför ska alla som vill och kan arbeta ha ett jobb att gå till.

Men en god välfärd kräver inte bara en stark ekonomi utan också kompetenta människor som vill arbeta i välfärdssektorn. Vi vet att välfärdsjobben är attraktiva. En undersökning som Ungdomsbarometern genomfört visar att sex av tio unga kan tänka sig ett välfärdsjobb. De tycker att jobben verkar roliga och meningsfulla och ser stora möjligheter att få göra skillnad för andra människor. Det är ett bra utgångsläge och en stor möjlighet för arbetsgivarna i välfärdsbranschen.

På flera håll i landet pågår redan ett arbete för att jobben ska bli fler. I år erbjuder kommuner, regioner och landsting över 80 000 unga ett sommarjobb. I Stockholm får unga via Ung omsorg jobba som aktivitetssällskap på äldreboenden och gruppboenden. I Sundsvall bjuds högstadieklasser in till upplevelseverkstad inom vård och omsorg.

Det görs också insatser för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Idag är bara tio procent av de anställda inom vården män. I förskolan är endast tre procent av förskollärarna män. Jönköpings stad använder sommarjobb för att matcha otraditionellt, killar får jobba i förskola och omsorg medan tjejer matchas till jobb på samhällsbyggnadsområdet.

Under våren har vi tillsammans öppnat en ny väg till jobb för unga där arbete kombineras med utbildning. Med YA-jobb, som bygger på yrkesintroduktionsavtal kan unga mellan 15-24 år lära sig ”jobbet på jobbet” och arbetsgivare får ett kraftigt ekonomiskt stöd för lön och handledning.

I Region Skåne finns ett tjugotal ungdomar anställda inom kök, transport och vaktmästeri och i Ljungby kommun har ungefär lika många fått en introduktionsanställning inom särskilt boende, hemtjänsten och omsorgen. Men det är långt ifrån tillräckligt. En enkät som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört visar att det finns ett större intresse än de avtal som hittills har tecknats då ett 40-tal kommuner och några landsting räknar med att teckna avtal under 2014.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Manegen är krattad och avtalen på plats. Nu är det arbetsgivarna som måste öppna dörren. Kommuner, regioner och landsting som vill vara attraktiva arbetsgivare och säkra sin kompetensförsörjning bör se denna möjlighet att anställa unga.

Yrkesintroduktionsavtalen är en möjlighet att få in unga medarbetare i välfärdsjobb. Just nu pågår budgetarbete för nästa år i kommuner, regioner och landsting. Vi vill därför uppmana de arbetsgivare som har planerat att teckna avtal att gå från ord till handling. Avsätt resurser för att använda yrkesintroduktionsavtalen. Ta chansen att investera i framtida rekryteringsbehov och ge unga en chans att komma in i arbetslivet!

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev