Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen: Vi sprider inte myter

Arbetsförmedlingen har flera gånger uppmärksammat att en stor grupp bland de nyanlända som är inskrivna i etableringsuppdraget är lågutbildade och att dessa personer står långt från arbetsmarknaden. Vi sprider inte myter om den statistiken, replikerar analysdirektören Mats Wadman.

Publicerad: 23 november 2015, 13:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det viktiga nu är att samhället kraftsamlar för att stötta nyanlända invandrare så att de kommer in på den svenska arbetsmarknaden.


Ämnen i artikeln:

ArbetslöshetArbetsmarknadFlyktingmottagande

REPLIK Rebecca Weidmo Uvell skriver i sin krönika ”Mytbildning om utbildning försvårar integrationen” att bland andra Arbetsförmedlingen sprider myter om utbildningsnivån bland dem som nu kommer till Sverige. Det stämmer inte.

Arbetsförmedlingen har flera gånger uppmärksammat att en stor grupp bland de nyanlända som är inskrivna i etableringsuppdraget är lågutbildade, som står långt från arbetsmarknaden. I vår senaste återrapport till regeringen från september publicerade vi denna tabell:

Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget (juni 2015). Antal personer:

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 15 625
Förgymnasial utbildning 9 (10) år 7 529
Gymnasial utbildning 10 126
Eftergymnasial utbildning kortare än två år 2 323
Eftergymnasial utbildning två år eller längre 11 959
Forskarutbildning 140

Det är alltså 15 625 personer som har en utbildning kortare än nio år, ytterligare 7 529 personer har inte gått gymnasiet. Dessa behöver mer stöd än vad arbetsförmedlingen kan ge för att komma närmare svensk arbetsmarknad, inte minst reguljär utbildning.

I vårt budgetunderlag till regeringen, från februari i år, lyfter vi också frågan under rubriken: Fler med utsatt ställning på arbetsmarknaden bland arbetsförmedlingens inskrivna:

”Den förändrade sammansättningen av de arbetslösa mot en ökad andel grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden innebär att arbetsförmedlingen ställs inför en av de största utmaningarna i sin historia, kanske den allra största… Andelen kommer att fortsätta att öka och passera 70 procent under år 2015…. Inflödet till etableringsuppdraget är huvudförklaringen till ökningen.”

Men det är också intressant att 12 000 personer som deltar i etableringsuppdraget har en avslutad eftergymnasial utbildning på två år eller längre eller en forskarutbildning. Och att detta är en grupp som blivit större på senare år. Därför är det viktigt att snabba på valideringen av deras utbildning, så att vi kan ta tillvara deras kompetens.

Man kan diskutera vilken benämning vi ska använda för personer som har gått en utbildning motsvarande gymnasiet och byggt på med en eftergymnasial utbildning på två år eller längre. Men arbetsförmedlingen har alltid redovisat att det handlar om just det: en avslutad eftergymnasial utbildning på minst två år.

Det viktiga nu är att samhället kraftsamlar för att stötta nyanlända invandrare, både lågutbildade och högutbildade, in på svensk arbetsmarknad.

Mats Wadman, analysdirektör Arbetsförmedlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev