Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kompetensförsörjning

”Äntligen lyfts barnperspektivet”

En fjärdedel av alla barn har föräldrar som inte lever tillsammans. Men fortfarande har vi en föräldraförsäkring som utgår från en kärnfamilj. Det är därför mycket glädjande att föräldraförsäkringsutredningen väljer att ta ett omtag som utgår från dagens familjekonstellationer. Det är hög tid för en modern föräldraförsäkring i takt med tiden.

Publicerad: 19 december 2017, 12:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det som haft bäst effekt för ett jämnare uttag av föräldrapenningen är just att öronmärka en längre tid för vardera föräldern.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarBarnperspektivet

Utredningen innehåller bland annat förslaget att fler månader ska reserveras för vardera föräldern men även möjligheten att överlåta dagar till andra viktiga vuxna i barnets liv. Det är två efterlängtade steg.

Att fler månader reserveras för vardera föräldern är ett centralt och viktigt steg för ökad jämställdhet och för möjligheten för barn att knyta an till båda sina föräldrar. För att öka mäns uttag av föräldrapenningen är den reserverade tiden central då det som haft bäst effekt för ett jämnare uttag av föräldrapenningen är just att öronmärka en längre tid för vardera föräldern.

Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen stärker kvinnors ekonomiska självständighet och deras situation på arbetsmarknaden vilket ger bättre förutsättningar för löneutveckling och karriärmöjligheter samt intjänande av pension. Detta kan ses som ett starkt argument för en fullständig individualisering av föräldraförsäkringen, men då är det viktigt att komma ihåg att dagens föräldraförsäkring bygger på den traditionella kärnfamiljen med två närvarande vuxna, vilket är långt ifrån hur verkligheten för alla barn ser ut.

25 procent av alla barn växer inte upp i traditionella kärnfamiljer och två av tio familjer består av en ensamstående förälder, oftast en ensamstående mamma. Att kunna ge dagar till andra vuxna i barnets närhet skulle kunna betyda mycket för många familjer och fylla ett tomrum som finns idag. Det är därför mycket glädjande att utredaren föreslår just detta vilket innebär ett tydligt barnperspektiv.

Alla familjer är inte stöpta i en och samma form. Att ge dagar till andra vuxna skulle kunna betyda mycket för ensamstående föräldrar för avlastning i det dagliga livet men även i situationer där en förälder bor utomlands och där det finns andra viktiga vuxna i barnets liv.

Om en förälder är ensam om den dagliga vårdnaden men istället ges möjlighet att överlåta dagar till en annan vuxen skulle det kunna möjliggöra avlastning och stöd. Då kan en närvarande far- eller morförälder, granne eller vän till familjen vara en central person som barnet knyter viktiga band till.

För andra former av familjer där flera vuxna har ett föräldraansvar redan från början skulle detta ge möjlighet för barnet att knyta an till samtliga föräldrar redan i ett tidigt skede. Även i familjer med bonusföräldrar skulle detta kunna vara en viktig möjlighet.

Redan idag finns en större flexibilitet kring den tillfälliga föräldrapenningen. Att inte detsamma gäller för föräldraförsäkringen är inget annat än ologiskt och även detta ett starkt skäl till att förändra dagens system. Ett argument emot en fullständig individualisering av föräldradagarna skulle innebära att familjer som består av fler än två vårdnadshavare utestängs från att använda föräldrapenningen om inte någon form av behovsprövning införs, det är därför en god avvägning som görs av utredningen för att kunna passa dagens familjer.

Argumenten för att inte pröva en ny modell är få. Kritik som kan höras är att modellen skulle kunna öppna för professionella barnvårdare och att vårdnadshavarna istället väljer att förvärvsarbeta, denna risk bedöms dock av utredaren som liten då ersättningsnivåerna inom föräldrapenningen innebär en inkomstförlust i relation till arbetsinkomsten.

Antalet dagar som föreslås kunna överföras är även en begränsad del av föräldraförsäkringen. Detta argument kan därmed inte anses vara någon större risk i relation till de fördelar som finns med en förändring av systemet.

Nu har politiken chans att skapa en föräldraförsäkring för dagens familjer, med ett verkligt barnperspektiv.

Kristina Ljungros, fd förbundsordförande RFSU, idag samhällsdebattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev