måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Vision: Lokala kollektivavtal krävs mot sexuella trakasserier

Publicerad: 8 mars 2023, 06:00

Visions Olof Ambjörn och Hilda Johansson säger båda att sexuella trakasserier är ett hot mot välfärdens kompetensförsörjning. Foto: Vision

Ett stort antal medlemmar i Vision utsätts varje år för sexuella trakasserier, enligt fackförbundets enkät. Ordföranden kräver nya lösningar för att komma åt problemet. En sådan förhandlas nu fram i Göteborg – efter flera års påtryckningar.

Ämnen i artikeln:

Senaste nyttSexuella trakasserier

Petter Jerdén

petter.jerden@dagenssamhalle.se


Var tionde socialsekreterare har trakasserats sexuellt, visar Visions arbetsmiljöundersökning som besvarats av drygt 10 000 medlemmar.

Enkäten visar att unga kvinnor drabbas värst. Av kvinnor i åldern 20–29 år svarar 7 procent att de trakasserats sexuellt av en chef eller medarbetare. Dubbelt så många i gruppen har i jobbet utsatts av ”tredje person”, till exempel klienter, brukare eller elever. 

Lagstiftningen kommer inte åt problemet – därför behövs nya lösningar, enligt förbundsordföranden Veronica Magnusson. ”Genom lokala kollektivavtal kan vi tillsammans med arbetsgivarna stärka insatserna mot sexuella trakasserier i välfärden”, säger hon i ett pressmeddelande. Syftet är bland annat att ta fram riktlinjer, tydliggöra hur rutiner följs i praktiken och hjälpa chefer att hantera frågan.

Sådana avtal är på gång i Sveriges två största städer. I Göteborg har facket jobbat i flera år för att få till överenskommelsen. Nu förhandlar man med arbetsgivaren om de sista detaljerna, säger Visions Hilda Johansson.

– Jag hoppas att avtalet är på plats snart, att det kommer att göra stor skillnad och att det blir tydligt för chefer på alla nivåer hur de ska arbeta med frågan.

Ett stort problem är att kommunens många förvaltningar hanterar sexuella trakasserier på olika sätt. Det finns rutiner och en nollvision, men många känner inte till den. Genomgående har introduktionen för nya medarbetare varit för dålig, enligt Hilda Johansson som fram till årsskiftet var Visions ordförande i Göteborg. 

– I sämsta fall tas policyn upp på en arbetsplatsträff en gång om året, då någon läser från ett papper. Är du sjuk då missar du det. Arbetet har inte varit tillräckligt bra, jag tror att staden har högre ambitioner än så, säger hon.

Det lokala avtalet skickar också en viktig signal om att arbetsgivaren tar problemet på allvar. Så är det inte i dag och det är frustrerande, uppger Hilda Johansson som stundtals blivit vansinnig över situationen.

– En del förvaltningar gör ett jättebra arbete, andra har gjort ett dåligt arbete och det har inte blivit några konsekvenser av det.

Pernilla Carlsson, avdelningschef för arbetsmiljö och kompetensförsörjning i Göteborg stad, uppger att rutinen för hantering av bland annat sexuella trakasserier togs fram med facket och lanserades 2021. Medarbetarenkäten visar att 94 procent av cheferna och 68 procent av medarbetarna känner till den.

Att förebygga sexuella trakasserier är ett ständigt pågående arbete, skriver hon i ett mejl till DS: ”Vi tycker att det arbete Göteborg stad gjort i samverkan med våra fackliga parter är gediget. Vi känner oss trygga med de insatser som görs och det engagemang och kunskap som finns i hela staden.” 

Diskrimineringslagen skyddar inte mot trakasserier från tredje person. Det måste ändras, anser facket. Visions strateg Olof Ambjörn, som skrivit rapporten, vill helst se en lagändring.

– Sexuella trakasserier från tredje person är väldigt vanligt. Det är orimligt att så många utsätts för det, men det är helt oreglerat i diskrimineringslagen. Det finns en möjlighet att använda lokala avtal för att reglera den situationen så att det minskar. 

Olof Ambjörn och Hilda Johansson trycker båda på att det förebyggande arbetet är viktigt för att klara välfärdens kompetensförsörjning.

– Om en arbetsgivare ska vara attraktiv kan det inte förekomma sexuella trakasserier, det blir svårt att få unga människor att jobba inom välfärden om det sker. 

Visions rapport

Visions arbetsmiljöundersökning som skickats ut till samtliga medlemmar visar bland annat att det är dubbelt så vanligt att kvinnor trakasseras sexuellt, jämfört med män, och att personal inom privat sektor är mer utsatta än de som jobbar för en offentlig arbetsgivare.

 

Medlemmar som utsatts för sexuella trakasserier från chef och medarbetare:

Privat 2,9 %

Kommun (inklusive kommunala bolag) 1,4 %

Svenska kyrkan 2,2 %

Region 1 %

Medlemmar som utsatts för sexuella trakasserier av andra personer, till exempel patienter, klienter, kunder, elever:

Privat 6,8 % 

Svenska kyrkan 4,6 % 

Kommun (inklusive kommunala bolag) 3,4 %

Region 2,3 %

 

Undersökningen genomfördes i mars och april 2021. 9 959 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 27 procent.

 

Källa: Vision.

 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev