söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Viktigt att utveckla rektors pedagogiska ledarskap

Lärarförbundets och LR:s lokalavdelningar i Uddevalla har gått till skarpt angrepp mot kommunens engagemang i ett projekt kring utveckling av skolledares pedagogiska ledarskap. Uddevalla kommun tror på att utveckla rektors pedagogiska ledarskap och ställer sig frågande till den fackliga reaktionen på den satsning som nu görs, skriver Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef Barn och utbildning Uddevalla.

Publicerad: 7 februari 2018, 14:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RektorerKommunerPedagogikEleverLärare

REPLIK: Uddevalla kommun avsätter 2018 medel för att förbättra elevernas kunskapsresultat. En avgörande faktor för en positiv utveckling är rektors engagemang, kompetens och ledarskap. Självklart är lärares egen kompetens, drivkraft och motivation grunden men alla behöver stöd, stimulans och utmaning av en kompetent chef.

Tre olika projekt sjösätts som inkluderar alla nivåer i styrkedjan:

■ Deltagande i Skolverkets insats Samverkan för bästa skola, där vi i tillsammans med Skolverket arbetar med några utvalda grundskolor med stora utmaningar. Projektet pågår i tre år.
■ Deltagande SKL:s Skolanalys. Fokus är huvudmannens förmåga att genom analys av sina resultat och hittillsvarande arbetssätt utveckla sin analyskompetens och förmåga att sätta in rätt insatser för att förbättra elevernas resultat. Projektet pågår i ett år.
■ Ett samarbete med Me Analytics och Chalmers kring utveckling av det pedagogiska ledarskapets betydelse för den lokala skolutvecklingen. Här kommer det digitala verktyget LoopMe in som en del. Det är dock inte verktyget som är fokus i arbetet utan kommunikationen mellan rektor och lärare kopplad till skolans utvecklingsmål. Projektet är planerat i ett treårsperspektiv.

Skolverkets insats är en konsekvens av deras erbjudande till kommunen som vi tackat ja till. Initiativet till de andra projekten kommer från mig som förvaltningschef. De är diskuterade och förankrade i förvaltningens ledningsgrupp och i den politiska nämnden. Information och dialog har också förts med de fackliga parterna. Det är enbart det delprojekt som innehåller ett digitalt verktyg som lett till negativa fackliga reaktioner. Företrädare för Me Analytics och Chalmers har träffat både ledningsgrupp, nämnd och facklig samverkansgrupp för information om planerna. Jag har sällan under mina trettio år som skolledare varit med om en mer grundlig förankringsprocess av denna typ av insatser.

Trots en mycket positiv facklig samverkan finns det enstaka frågor där vi inte lyckas komma överens. Frågan om att utveckla rektors pedagogiska ledarskap med hjälp av ett digitalt verktyg är ett sådant exempel. Att vi inte kommit överens betyder inte att samverkan inte skett. Det finns mer än ett samverkansprotokoll där denna oenighet är dokumenterad.

Många lärare i Uddevalla kommun har varit aktiva i utvecklandet av LoopMe som verktyg inom lärlingsutbildningen, dessutom med stöd av Skolverket, och jag vill så klart dra nytta av effekterna i fler sammanhang där verktyget kan användas. Mitt eget personliga engagemang och intresse för den forskning som Chalmers bedrivit inom ”värdeskapande lärande” beror på att de slutsatser man där dragit om betydelsen av värdeskapande ”för andra” helt stämmer överens med min egen lärarerfarenhet. Det är inom forskningen kring värdeskapande lärande som verktyget först utvecklats, men det är för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap vi nu vill använda det. Man får hålla isär saker och ting. Det paradoxala i sammanhanget är att det är lärarnas egna erfarenheter, känslor och uppfattningar som rektor ska fånga in med hjälp av verktyget. Jag kan inte tolka det fackliga avståndstagandet på annat sätt än att man inte anser att rektor ska ta sådana hänsyn i sitt ledarskap. Möjligen vill man att rektor över huvudtaget ska låta bli att intervenera i lärarnas arbete.

Min förhoppning och tro är självklart att de satsningar vi nu gör sammantaget kommer att ha stor positiv betydelse för eleverna i Uddevalla kommuns skolor.

Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef Barn och utbildning, Uddevalla

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev