Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Vi välkomnar granskning – utan moraliska skygglappar

Claphaminstitutets påstående att Stockholm Pride är en stor fara för folkhälsan och bidrar till ökad psykisk ohälsa är rent löjeväckande. Tvärtom, stärker rörelsen och festivalen folkhälsan genom en bred debatt om hbtq-personers rättigheter.

Publicerad: 29 maj 2018, 16:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att lyfta frågor om kroppar, relationer, lagförslag och fördomar bidrar Pride Stockholm, enligt debattörerna, till att stärka folkhälsan.


Ämnen i artikeln:

HBTQ

REPLIK I rapporten ”Det färgglada mörkret” drar Claphaminstitutet slutsatsen att Stockholm Pride – och övriga pridefestivaler får vi förmoda – är skadliga för folkhälsan och ”aldrig utsätts för granskning”.

En åsikt som representanter för Claphaminstitutet även framför i debattinlägget Pridefestivalen är direkt skadlig för folkhälsan.

Vi vill börja med att klargöra vad Stockholm Pride är. Precis som landets övriga pridefestivaler är vi en plattform där alla aktörer som står bakom vår värdegrund är välkomna att arrangera programpunkter. Det enda kriteriet vi har är att ämnet ska beröra hbtq- personers hälsa, rättigheter och liv på något sätt. Myndigheter, företag och organisationer från hela Sverige arrangerar varje år en mångfald av programpunkter om ämnen som de tycker är intressanta att lyfta. Genom att lyfta frågor om kroppar, relationer, lagförslag och fördomar hjälps vi alla åt med allt från sexualupplysning till politiskt påverkansarbete.

Utöver seminarieprogrammet, som vi kallar Pride House, arrangeras Pride Park och lördagens parad. Vi är en social mötesplats som är livsviktig för massor av människor som en vecka om året njuter av att vara i majoritet. Intresset från politiker och journalister växer för varje år. Det betyder att vi har en fantastisk möjlighet att stå upp för våra rättigheter och ett stort ansvar för att fortsätta vara en bred plattform.

Claphaminstitutets undersökning bygger på sökningar i vår programdatabas. Programpunkternas ämnen delas upp som "positiva", ”neutrala” eller "negativa". Begreppet relation ses exempelvis som positivt när en punkt handlar om att vårda relationer och negativt när det handlar om att bryta upp. Clapham gör alltså egna definitioner i enlighet med en mycket moralkonservativ agenda.

Som Pride-arrangörer tar vi aldrig ställning i enskilda sakfrågor, vi är en plattform för bred debatt. Som hbtq-organisationer vill vi enat säga att den typen av moraliserande och värderande som debattörerna ägnar sig åt när de klassificerar olika ämnen och frågor går emot själva grunden för vårt arbete och engagemang.

Vi ägnar våra liv åt att möjliggöra för fler människor att vara sig själva och leva sina liv som de själva vill. Vi står enade mot diskriminering och förtryck. I det lägger vi all typ av uppdelning av människor och livsstilar som ”bättre” eller ”sämre”.

Det blir därför extra anmärkningsvärt när debattörerna vidare anklagar Stockholm Pride för att ordet ”människovärde” inte ger några sökträffar i förra årets seminarieprogram. Kritiken är att Stockholm Pride inte alls arbetar för de goda värderingar vi säger oss stå för. Och ja, ordet ”människovärde” må saknas i programmet, men det är enbart för att det är ett ordval som sällan används i arbetet för alla människors lika rättigheter.

Att seminarier som "Hiv/aids - Save life among lgbtq:s youth and immigrants", "En human och rättssäker migrationspolitik för hbt-personer" och "Hur minskar vi självmord och självmordstankar bland transpersoner?" inte anses behandla människovärde är en syn vi inte kan annat än beklaga. Vi pratar om mänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter, detsamma gör uppenbarligen de arrangörer som stod bakom förra årets ungefär 200 programpunkter.

Debattörernas påstående att Stockholm Pride är en stor fara för folkhälsan och bidrar till ökad psykisk ohälsa är rent löjeväckande. Genom att lyfta och debattera frågor som rör sexualitet, sexuella praktiker, hälsa och relationer bidrar vi till att bryta utanförskap, öka kunskapen och skapa möten mellan människor. Det är framgångsfaktorer som fungerar i såväl hivprevention som i arbetet för ökad psykisk hälsa hos personer som förtrycks eller misstänkliggörs i vardagen.

Under sommarens pridefestivaler synliggör vi hbtq-personers livssituationer och lyfter de frågor som är viktiga för oss. Det är olika aktörer som engagerar sig och det är olika frågor som debatteras. Tillsammans upplyser, debatterar och firar vi för att fortsätta flytta fram positionerna för alla hbtq-personers fri- och rättigheter.

Vi välkomnar givetvis granskning och mer forskning, men vi ser gärna att det görs utan moralistiska kategoriseringar och skygglappar.

Britta Davidsohn, ordförande Stockholm Pride

Tasso Stafilidis, ordförande West Pride i Göteborg

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HBTQ

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev