Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Vi gör allt för att förbättra färdtjänsten”

Den upphandling vi genomförde, som började gälla i februari i år, hade hårdare krav på kvalitet än någon tidigare upphandling. Leverantören redogjorde tydligt för hur man hade räknat för att kunna hålla det de lovade till det pris de angav. Vi kan i dag se att de inte gör vad de har lovat, skriver Fredrik Wallén i en replik.

Publicerad: 5 december 2016, 09:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är inte acceptabelt att resenärer lämnas utan färdtjänst eller får ett dåligt bemötande, skriver Fredrik Wallén.


Ämnen i artikeln:

FärdtjänstStockholmTaxibranschen

REPLIK. Det händer inte ofta men när det gäller situationen inom färdtjänsten i Stockholm är jag beredd att ge Gunilla Roxby Cromwall (V) flera poäng. Det är inte acceptabelt att resenärer lämnas utan färdtjänst eller får ett dåligt bemötande. De resenärer vi i Alliansen har haft kontakt med delar tyvärr i stora drag den bild hon beskriver, av inställda körningar, långa väntetider och bristande information.

Den upphandling vi genomförde, som började gälla i februari i år, hade hårdare krav på kvalitet än någon tidigare upphandling. Kvalitetsfokuset var en del av vårt arbete med att alla resenärer ska få de resor de har rätt till utifrån sina behov. Det vinnande anbudet från Taxi Kurir och Taxi 020, numera Sverigetaxi, var det bästa när det gällde kvalitetskraven. Det var också det mest fördelaktiga när det gällde priset. Leverantören redogjorde tydligt för hur man hade räknat för att kunna hålla det de lovade till det pris de angav.

Vi kan i dag se att de inte gör vad de har lovat. Vi kräver därför ett så kallat generellt vite. Vi har också ställt samman en lista över åtgärder för att lösa problemen. Det handlar om tekniska åtgärder i bokningssystemen för att öka tidspassningen, ökad samverkan mellan bolagen, fler trafikledare, ökad kontroll för att se till att trafiken fungerar och utbildning av taxiförare. Vi handplockar vissa bilar för att enbart ta färdtjänstuppdrag under tidsperioder då trycket är som högt. Och vi sätter in fler bilar i Norrtälje, där problemen har varit särskilt stora.

De tre förslag som Vänsterpartiet listar kan också vara intressanta att titta på. För oss är resenärernas behov det viktigaste. Vi hörsammar såväl resenärers som andra aktörers synpunkter när vi strävar efter att förbättra kvaliteten i färdtjänsten.

Låt mig vara tydlig med att vi vill att taxiförarna ska ha drägliga villkor. Det är dock inte resenärernas fel om en förare upplever att han eller hon tjänar för lite eller har dåliga arbetsförhållanden. Färdtjänstresenärer är generellt utsatta människor som behöver stöd för att kunna resa i Stockholms län. De ska självklart och i alla lägen bli bemötta på ett korrekt sätt.

Det är inte vi som upphandlande myndighet som avgör lönerna för färdtjänsttaxiförarna, precis som vi inte gör det för bussförare eller vårdpersonal. Vi följer däremot gillande den väg som leverantörerna har påbörjat mot att träffa kollektivavtal för samtliga anslutna taxiföretag. När den svenska arbetsmarknaden har fungerat som bäst har det byggt på att arbetsmarknadens parter kommer överens, och det finns starka skäl att tro det även i det här fallet.

I diskussionen om färdtjänsten bör vi emellertid hålla några viktiga saker i minnet. Fortfarande är en överväldigande majoritet av de många färdtjänstresenärerna – varje dag sker 12 000 resor i Stockholms län – nöjda. Uppgiften om en timlön på i genomsnitt runt 30 kronor för färdtjänstförare, alltså under 5 000 kronor i månadsinkomst, har visat sig innehålla en del tveksamheter och kräver att de som för fram den anger sina källor. Det finns gott om förare som uppskattar det nya avtalet eftersom det ger möjligheter till intäkter under en större del av dygnet. Vi ser en del problem i färdtjänsten – ja. Men vi ser också goda möjligheter att komma till rätta med problemen.

Fredrik Wallén, (KD) ordförande för färdtjänstberedningen i Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev