Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Vården ska alltid utgå från patientens behov

I en debattartikel skriver Nina Unesi (S) med flera att Moderaterna i Stockholms läns landsting mest satsat på resursstarka patienter och inte prioriterat satsningar på jämställdhet och kvinnors hälsa. Dessa påståenden är inget annat än ett skamligt röstfiske replikerar moderaterna Marie Ljungberg Schött och Emma Feldman.

Publicerad: 10 augusti 2018, 13:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SLLJämlik vårdJämlik vårdModeraternaSocialdemokraternaJämställdhet

Replik. Hjärtat i moderat politik är att all vård ska utgå från patienten och inte från systemet. Tack vare vårdvalet har vi sett till att hundratusentals kvinnor i Stockholm själva kan bestämma vilken gynekolog, förlossningsklinik, ungdomsmottagning eller psykolog de vill gå till.

Politiker ska inte detaljstyra vården, utan ge förutsättningar för att till exempel främja forskning som riktar in sig på könsskillnader i behandlingsmetoder.

Det finns redan en hög medvetenhet om genusskillnader på hjärt-kärlområdet bland sakkunniga experter inom professionen. Men den kan bli högre. Inom ramen för forskningsprogrammet 4D är till exempel hjärtsvikt en av de fyra diagnoser som landstinget fokuserar på. Ett av syftena med programmet är att forskningens resultat på ett effektivare sätt ska resultera i bättre prevention, behandling och bot.

Hos äldre kvinnor är ofta symtom på och orsak till hjärtsvikt av en annan karaktär än hos män. Tecken på hjärt-kärlsjukdomar är ofta mindre tydliga hos kvinnor vilket kan medföra att kvinnor i mindre utsträckning än män utreds och behandlas på rätt sätt.

Inom cancerområdet har Regionalt cancercentrum bedrivit ett målmedvetet arbete med att anställa hälsoinformatörer i Botkyrka för att hjälpa invånarna att hitta rätt i vården.

Medarbetarna i förlossningsvården har arbetat systematiskt för att förebygga och minska antalet bristningar inom förlossningar, vilket har resulterat i en nedgång med 35 procent sedan 2014.

Kvinnor i Stockholm söker mer vård än män – ändå upplever de sin hälsa som sämre. Jämlikhet och jämställdhet ska därför genomsyra alla led i verksamheternas arbete. Den målsättningen är högt prioriterad för oss moderater oavsett om man väljer att kalla den för ett ”jämställdhetslyft” eller inte.

Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M) vid Stockholms läns landsting

Emma Feldman, ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev