Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Vård och omsorg i egna kläder ökar risken för smitta

I dag saknas lagstiftning som reglerar arbetsgivarens ansvar för att minska risken för smittspridning genom att tillhandahålla och bekosta arbetskläder för personal inom vård och omsorg. Det är djupt allvarligt och innebär stora risker för såväl anställda som för vård- och omsorgstagare.

Publicerad: 8 februari 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det ska vara en självklarhet att vi som professionella yrkesutövare får den utrustning som krävs i arbetet av arbetsgivaren, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöOmsorgArbetsgivareArbetsgivarorganisationer

Nu kräver vi fyra förbund gemensamt att Arbetsmiljöverket tar frågan om arbetskläder på allvar och gör arbetsgivarens valfrihet till ett ansvar. Alla arbetsgivare ska ha samma krav på sig att tillhandahålla arbetskläder. För oss i vården och omsorgen är det lika grundläggande som att exempelvis poliser och fastighetsskötare inte själva ansvarar för, eller bekostar, den utrustning de använder i jobbet.

Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg har flest nya antal sjukfall och högst sjukfrånvaro i Sverige. Det finns en ständig risk för de anställda att drabbas av smitta. Det ska vara en självklarhet att vi som professionella yrkesutövare får den utrustning som krävs i arbetet av arbetsgivaren, som också bör stå för kostnaden.

Allt detta har vi tillsammans påtalat för Arbetsmiljöverket. Men under hösten meddelade Arbetsmiljöverket att man inte vill reglera vem som ska tillhandahålla eller betala för arbetskläder. Orsaken som anges är att kravet på att arbetskläder måste användas baseras på patientsäkerhet inom ramen för Socialstyrelsens föreskrifter och inte är en arbetsmiljöfråga för oss som arbetstagare. Arbetsmiljöverket menar vidare att arbetsgivaren endast ansvarar för skyddskläder. Detta menar vi är en för låg krav- och säkerhetsnivå.

Arbetsmiljöverket förbigår att sätta sig in i hur vården och omsorgen fungerar i Sverige idag och framöver till målet om den nära vården. Det går inte att på förhand känna till vilka smittrisker ett arbetsmoment innebär. Varje möte med en vård- och omsorgstagare innebär en potentiell risk. Det finns inte heller någon skyldighet för vårdtagare att ange vilka smittsamma sjukdomar man eventuellt bär på. Därmed faller argumentet om att det skulle räcka med en reglering av skyddskläder vid specifika tillfällen.

Hälso- och sjukvård samt omsorgen innebär speciella risker för såväl vård- och omsorgstagare som för personalen. Man ska inte skilja personalens arbetsmiljö från säkerheten för den som tar emot vården, eller omsorgen. Genom att minska risken för smittspridning ökar tryggheten för personer i behov av vård och omsorg. På motsvarande sätt skyddas personalen när tillgången till rätt utrustning säkerställs.

I den pågående utvecklingen av en nära vård, där den stora delen av vård kommer att ges i hemmiljö, måste frågor om smitta och förutsättningar att arbeta på ett hälsosamt sätt fortsatt vara på dagordningen. Vi ska inte ha olika villkor för vård beroende på var den ges.

Medlemmarna i våra förbund arbetar inom hela vård- och omsorgskedjan. Vi vänder oss tillsammans till Arbetsmiljöverket med vår ståndpunkt om att arbetskläder enligt arbetsmiljölagens föreskrift ska falla under arbetsgivarens ansvar. Det är en nödvändig utgift för personalens arbetsmiljö, för att minska smittorisken och öka säkerheten inom den svenska vården och omsorgen. Vi som arbetstagare ska inte betala med egna löner för att svensk hälso- och sjukvård ska hålla kvalitén för oss och de vi finns till för.

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev