fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Våra krav på hållbarhet i upphandlingar gör skillnad

Sedan 2010 har Sveriges landsting och regioner bidragit till förbättrade arbetsvillkor i fabriker som framställer produkter till den svenska hälso- och sjukvården genom hållbar upphandling. Nu förstärks arbetet med en ny miljöstrateg, som ska effektivisera arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar.

Publicerad: 20 september 2018, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegionerLäkemedelMiljö

Sveriges regioner och landsting upphandlar en mängd sjukvårdsprodukter och läkemedel för att kunna tillhandahålla den bästa möjliga hälso- och sjukvården i Sverige. Många av dessa produkter tillverkas i länder där riskerna för kränkningar av mänskliga- och arbetares rättigheter är särskilt höga och där det finns risker för en negativ miljöpåverkan och korruption. Faktum är att granskningsorganisationen SwedWatch redan 2007 uppmärksammade att instrument och textilier som användes inom den svenska sjukvården var tillverkade av barn och under farliga arbetsförhållanden.

Detta ledde till ett samarbete mellan de största landstingen och regionerna. Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting med att ställa och följa upp sociala krav i offentlig upphandling. Vårt gemensamma arbete handlar om att säkerställa att de produkter och tjänster som köps in är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Hållbara och ansvarsfulla förhållanden innebär efterlevnad av mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner, miljölagstiftning samt krav på ett anti-korruptionsarbete. Att ha leverantörer som håller hög kvalitet vad gäller miljö- och sociala aspekter skapar ett större värde, både för oss och för våra leverantörer.

Vi vet att vårt arbete gör skillnad – ett flertal rapporter har visat detta. Ett exempel är SwedWatch rapport Agent for Change från 2016 som pekar på att landstingens och regionernas krav har förbättrat arbetsförhållanden i fabriker i Pakistan. Sedan 2010 har vi genomfört uppföljningar av våra leverantörer och kontrollerat att de har tillräckliga interna processer för att identifiera och minimera riskerna för brott. Vi har även genomfört fabriksrevisioner i Bosnien, Frankrike, Irland, Indien, Kina, Pakistan och i Malaysia på fabriker som tillverkar läkemedel, IT-produkter, textilier, handskar och instrument.

Uppföljning är nödvändigt för att vi ska uppnå förändring. Därför har vi initierat en rad samarbeten för att adressera gemensamma utmaningar och utbyta information. Vi har exempelvis tecknat samverkansavtal med SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp i Norge där vi harmoniserar krav och genomför gemensamma uppföljningar. Vi samverkar med branschorganisationer, andra upphandlande myndigheter i Sverige och med internationella organisationer som FN, Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE), OECD och European Working Group for Ethical Public Procurement.

Nu utökar landsting och regioner samarbetet genom att anställa en erfaren nationell miljöstrateg med uppdrag att samordna och stötta Sveriges landstings och regioners arbete med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Arbetet omfattar bland annat att sprida kunskap om vilken miljöpåverkan olika produkt- och materialval ger samt att samordna miljökrav och uppföljning vid upphandling.

Regionerna och landstingen har sedan länge arbetat aktivt med miljöfrågor och en annan viktig del av arbetet är att sprida goda och lärande exempel så att landsting och regioner kan lära av varandra och driva arbetet med att ställa miljökrav framåt. Genom detta initiativ vill nu landsting och regioner ytterligare effektivisera och samordna arbetet, för att nå mål om giftfri miljö, minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi.

Genom hållbar offentlig upphandling fortsätter vi nu verka för hållbara leveranskedjor och en hållbar utveckling.

Thomas Wedegren, ordförande, avdelningschef, SLL Upphandling, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Susanna Andersson, Miljöchef, Region Gävleborg, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Teemu Lehtimäki, inköpschef, Inköp Sörmland Västmanland, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Karin Ramstedt, miljöstrateg, Region Östergötland, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Peter Söderström, Inköpschef, VGR, styrgruppen för Hållbar Upphandling

Pauline Göthberg, nationell samordnare och enhetschef, nationella kansliet  Hållbar Upphandling

Katharina Högdin, nationell miljöstrateg, nationella kansliet  Hållbar Upphandling

Karin Lonaeus, nationell hållbarhetsstrateg, nationella kansliet  Hållbar Upphandling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegionerLäkemedelMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev