Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Väljarna bryr sig faktiskt inte om familjepolitiken

Det går att framföra metodmässig kritik mot våra listor över politiken viktigaste frågor. Men väljarna tycker ändå inte att familjepolitiken är särskilt viktigt jämfört med andra frågor. Vill man lyfta fokus kring familjepolitiska frågor så bör man snarare jobba med traditionellt påverkansarbete, skriver Torbjörn Sjöström, vd på undersökningsföretaget Novus.

Publicerad: 23 februari 2018, 12:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Man får kryssa i hur många viktigaste frågor som helst i undersökningen om de viktigaste politiska frågorna, skriver Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Foto: Good Images / Colourbox


Ämnen i artikeln:

StatistikFörskolaBarn

REPLIK. Undersökningsföretagen fick i debattartikeln ”Opinionsmätningar underskattar familjepolitik" gemensam kritik för att vi skulle slarva med undersökningar kring de viktigaste politiska frågorna och att det i sin tur leder till att familjepolitiken förminskas i det offentliga rummet. Då jag namnges i texten så är det väl på sin plats att jag svarar lite kort.

Det är kul att det finns flera som anser att undersökningar är lika viktiga som jag själv gör. Även om debattartikelförfattaren Susanne Nyman Furugård är kritisk till att vi slår ihop vissa svarsalternativ och inte gör det med familjepolitik och barnomsorg.

Om man snabbt tittar på vår senaste undersökning om viktigaste politiska frågan, så svarar till exempel 35 procent miljö/klimat, 26 procent barnomsorg och 11 procent familjepolitik. Det är lätt att tänka att om man slog ihop dessa två till samma kategori så skulle barnomsorg/familjepolitik få 37 procent och då vara en viktigare fråga än miljö/klimat.

Nu får man kryssa i hur många viktigaste frågor som helst i denna undersökning, vilket innebär att de inte kan summeras så. Hade det varit en sammanslagen kategori så kommer de sannolikt inte bli samma som summan av dessa två.

Det finns metodmässiga poänger i kritiken som framförs i debattartikeln. Listan som används är inte perfekt utan en förenkling för att den ska kunna upprepas. Samtidigt är den en upprepning på en lång tidsserie som skapades innan jag tillträdde som chef och ändringar ska göras med försiktighet för att inte bryta den historiska jämförbarheten.

Det som inte framgår i rapporteringen av vår regelbundna undersökning i ämnet är att vi regelbundet kontrollerar och vid behov reviderar listan. I maj 2017 gjorde vi senast en total kontroll på vilka frågor som var relevanta att ha med och lät respondenterna helt fritt ange vilken politisk fråga som var viktigast. Det fanns inga begränsningar i frågan utan man fick ange fritextsvar. 4 personer av 1000 svarade något ord som innehöll familj. 1 procent svarade barnomsorg (eller liknande). Alla svaren kvantifieras för hand efteråt.

Så även om vi skulle slå ihop dessa överlappande kategorier kommer de näst längst ned jämfört med de andra politiska frågor som man tycker är absolut viktigast. Bara vinst i välfärden kom längre ned, av alla de svar som kunde kategorisera och grupperas:

■ 28 procent svarade sjukvården/vård
■ 22 procent svarade invandring/migration/flyktingpolitik
■ 19 procent svarade skola/utbildning

I denna lista har vi inte ställt överlappande frågor utan vi har grupperat svaren och det är enbart den absolut viktigaste frågan vi här bad om svar på. Syftet med denna undersökning är att säkerställa att vår lista på politiska frågor är relevant. Men den ger också ledtrådar kring hur viktig en fråga är. Är den bara den viktigaste frågan för cirka 1 procent av svenska folket så kommer den långt ned i prioriteringen.

Det finns heller inget stöd till att vi skulle förminska frågan genom vår undersökning. Det är sant att medias rapportering av frågor har påverkan. Men att hoppas på en dold folkstorm kring barnomsorg och familjepolitik är att hoppas på något som inte finns. Vill man lyfta fokus kring dessa frågor så bör man snarare jobba med traditionellt påverkansarbete, men att ge sig på oss som följer och tolkar väljarnas åsikter är nog mest slöseri med energi om man vill bedriva ett effektivt arbete som påverkansorganisation.

Torbjörn Sjöström, vd undersökningsföretaget Novus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StatistikFörskolaBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev