onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Välfärdsjobben givande men psykiskt påfrestande

Medarbetare i kommuner och landsting anser att de har de mest meningsfulla jobben. Men de är ofta psykiskt påfrestande vilket ställer särskilda krav på arbetsmiljön. Det finns några framgångsfaktorer som arbetsgivarna kan ta avstamp i för att förbättra både arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheterna.

Publicerad: 16 mars 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ökad delaktighet och utvecklat ledarskap förbättrar både arbetsmiljön och kvaliteten hos kommunernas och landstingens välfärdstjänster.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöArbetsgivareVälfärdstjänsterSjukfrånvaro

En ny undersökning som SKL presenterar i dag onsdag visar att medarbetare i kommuner och landsting har mest meningsfulla jobb, är mer motiverade och mer än andra ser betydelsen av det jobb de utför. De tycker i högre grad än medarbetare i privat och statlig sektor att jobbet är utvecklande och lärorikt.

De som jobbar i välfärden möter människor i livets alla sinnesstämningar, glädje och hopp, frustration och förtvivlan. De lär elever att läsa, de är med när barn kommer till världen och de ger människor på flykt ett bra mottagande i Sverige. De möter personer i kris, patienter som är allvarligt sjuka, aggressiva eller dementa, och de stöttar oroliga, sörjande anhöriga. I alla dessa sammanhang gör de stor skillnad för andra människor.

Men det som gör välfärdens yrken så stimulerande kan samtidigt upplevas betungande och medföra känslor av otillräcklighet. Mer än hälften av medarbetarna i kommuner och landsting anser att de har ett psykiskt påfrestande arbete. Varannan medarbetare i kommunerna säger sig inte kunna koppla av tankarna på jobbet när de är lediga. Detta ställer särskilda krav på arbetsmiljön.

Sedan några år tillbaka ökar sjukfrånvaron på hela arbetsmarknaden, så även i kommuner och landsting. Och det är i bland annat kontaktyrken som undersköterska, barnskötare och socialsekreterare som flest är sjukskrivna.

Sverige har haft kraftiga upp- och nedgångar i sjukfrånvaron under lång tid. Det är bekymmersamt. Men även om lösningarna inte bara återfinns i arbetslivet och det inte finns några samband mellan arbetsmiljö och de stora fluktuationerna i sjukfrånvaron på nationell nivå – varken när den går upp eller ner – så måste alla välfärdens arbetsgivare jobba både hälsofrämjande och förebyggande. Chefer måste agera om sjukfrånvaron tenderar att öka på enskilda arbetsplatser. Och arbetsmiljöarbetet måste alltid vara prioriterat – oavsett nivån på sjukfrånvaron.

Kommuner och landsting är bättre än privata arbetsgivare på systematiskt arbetsmiljöarbete, det anser både chefer och medarbetare. Styrningen av verksamheten upplevs också bättre, målen är tydligare och medarbetarna vet vad som förväntas av dem.

Det är bra, men det går inte att slå sig till ro med det. Att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetarnas motivation tillvaratas och utvecklas är ett ständigt pågående arbete.

Det finns några framgångsfaktorer som arbetsgivarna kan ta avstamp i för att förbättra både arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten:

- Ökad delaktighet. Låt medarbetarna vara med och utveckla verksamhet och arbetssätt utifrån sin expertkunskap. När städarna i Piteå kommun fick mer inflytande vid upphandlingar, materialinköp och utbildningar minskade sjukfrånvaron, som tidigare var en av kommunens högsta, från över 20 till under 5 procent. På LSS-boendet Kulla-Gulla i Bromma har bland annat flexscheman och närvarande chefer bidragit till 100 procent nöjda brukare och en nästan obefintlig sjukfrånvaro.

- Ha målet för brukarna i fokus. Kirurgen i Karlstad arbetar med ett projekt som handlar om patientnärmre vård. Målen följs upp regelbundet. Cheferna har daglig kontakt med medarbetarna, arbetet runt patienterna gås igenom och fördelas på daglig basis. Både vårdkvalitet och arbetsmiljö har förbättrats rejält tack vare det nya arbetssättet.

- Mät engagemang och arbetsmiljö. Följ upp genom medarbetarenkäter, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Region Gävleborg började följa upp motivation, ledning och styrning, genom SKL:s enkät för hållbart medarbetarengagemang (HME) 2011. Genom den har det blivit lättare att prata med cheferna om arbetsmiljöfrågor och dess betydelse för verksamheten. Resultaten har också förbättrats kraftigt på många arbetsplatser inom regionen.

- Utveckla ledarskapet. Chefen har en nyckelroll för arbetsmiljön och för att förebygga sjukfrånvaro, känna igen tidiga signaler och att våga prata med den som inte mår bra. Inte minst första linjens chefer behöver få rätt förutsättningar för att ta sitt arbetsmiljöansvar. Under våren lanseras en ny arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud i kommuner och landsting, som Suntarbetsliv tagit fram på uppdrag av SKL och de fackliga organisationerna.

Livsavgörande, svåra möten är en del av arbetet i välfärden. Till viss del är det också de många och viktiga utmaningarna som gör jobben intressanta och utvecklande. Sveriges viktigaste jobb engagerar. Riskerna med detta kan och ska minimeras, men de kan aldrig helt elimineras.

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev