Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”V far med osanning för att bevisa sin tes”

Vänsterpartiet låter vårt företag oförtjänt utgöra exempel på varför landstinget inte bör lägga ut skötseln av Stockholms kollektivtrafik på entreprenad, skriver Tina Wessman Hellstadius, vd Solreneriet AB.

Publicerad: 15 november 2018, 15:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi har en dokumenterat hög nöjdhet bland våra medarbetare i tunnelbanan, skriver debattören.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SLLKollektivtrafikKollektivavtalVänsterpartietStockholm

Replik. Solreneriet är ett av Sveriges större facility service-företag. Vi är anslutna till de kollektivavtal som gäller i samtliga uppdrag vi har. Vår verksamhet omfattar bland annat städning av färjor, tåg, kontor och uppklistring av affischer samt annan serviceverksamhet. Våra duktiga medarbetare får ofta höga poäng i svenskt kvalitetsindex för sitt sätt att utföra jobbet. Vi har överlag goda relationer med fackföreningar, med ett enda undantag: Seko spårtrafik vid Stockholms kollektivtrafik.

I en debattartikel låter Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting vårt företag och vår relation till Seko, oförtjänt, utgöra exempel i en systemkritik. Den riktar sin udd mot att upphandlade företag använder sig av underleverantörer för att öka vinsten. Men de exempel som tas upp om oss är fel i sak, de leder därmed till felaktiga slutsatser. Underleverantörer pressas förvisso, men det finns också en professionalism i alla verksamheter som måste respekteras.

Att möta en fackförening som agerar utifrån egna föreställningar om hur ägande ska se ut, snarare än för sina medlemmars bästa, gör mig beklämd. Vi tar kraftigt avstånd när vi möter samma argumentation från aktiva landstingspolitiker.

I debattartikeln hävdar Anna Sehlin (V) och Lina El Yafi (V) att vi inte betalar ut lön enligt kollektivavtal. Jag kan bara konstatera att vi betalar lön enligt kollektivavtal. Det finns cirka 3000 aktörer på lokalvårdsmarknaden i Sverige. Vårt företag tillhör de som faktiskt tillämpar kollektivavtal. Vi har inte individuell lönesättning som påstås i artikeln. Vidare pekar Sehlin och El Yafis i sitt debattinlägg på avsaknaden av lönestege hos oss som ett exempel på sådant som inte gynnar medarbetarna. Tillåt mig att fråga: På vilket sätt missgynnar avsaknaden av lönestege våra medarbetare?

Man påstår också att vi har osäkra anställningar för våra medarbetare. Nittio procent av medarbetarna i tunnelbanan har en fast anställning hos oss sedan flera år tillbaka. Vi sköter fortfarande städningen av tunnelbanevagnar och depåerna i Stockholm fram till den 9 april 2019, vilket Sehlin och El Yafi verkar ha missat.

Vi har en dokumenterat hög nöjdhet bland våra medarbetare i tunnelbanan. Vi har byggt upp städverksamheten för tunnelbanan under nära ett årtionde. Avtalet kring städning och klottersanering av tunnelbanan löpte ut våren 2018. Anbudet var väl fungerande när det lades för många år sedan. Att vi hösten 2018 väljer att säga upp ett avtal med rullande förlängning av kommersiella skäl på grund av att verkligheten har förändrats med en kraftig ökning av volymen klotter, visar att vi är ett ansvarsfullt företag.

Relationen med vår uppdragsgivare MTR är fortsatt god och städningen av tunnelbanetåg och depåer kommer senare att utföras av en annan aktör när vi är klara. Arbetstillfällena försvinner alltså inte som artikelförfattarna verkar tro.

Alla har rätt till sin världsbild och att framföra sin åsikt, men dåligt underbyggda debattartiklar fulla av sakfel skrivna av aktiva politiker i landstinget gör mig upprörd. Även om den felaktiga beskrivningen av vår roll, våra medarbetare och vårt arbete i deras ögon endast tjänar som exempel i en principiell diskussion med ett högre syfte.

Tina Wessman Hellstadius, vd Solreneriet AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev