tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Utred, lagför, återanpassa – i den ordningen

Diskussionen kring återvändare som varit anslutna till terrororganisationer har urartat i detaljkäbbel. För oss moderater är det viktiga att ingen ska stå över lagen. Misstänkta personer ska utredas, lagföras och ställas inför domstol. Återanpassningen till samhället kan först ske efter det att ett eventuellt fängelsestraff har verkställts, skriver Andrea Ström och Ole–Jörgen Persson (M).

Publicerad: 26 oktober 2016, 10:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Återvändare från krigshärjande områden ska mötas av säkerhetspolis och polis vid ankomsten till Sverige, inte av kommunens socialtjänst, skriver M i Stockholm. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

RadikaliseringFörorterUtanförskapTerrorism

Den mediala debatten har återigen blossat upp om huruvida sociala insatser ska ges till återvändare som varit anslutna till terrororganisationer i krigshärjande områden. I debatten har diskussionen snabbt urartat i käbbel om vilka detaljer som ingår eller ej – bostad, körkort, skuldsanering eller något helt annat? Vi menar att diskussionens fokus blivit skevt. Det viktiga för oss moderater är: i det svenska rättsamhället får ingen stå ovanför eller utanför lagen. Moderaterna är tydliga i frågan; återvändare från krigshärjande områden ska mötas av säkerhetspolis och polis vid ankomsten till Sverige, inte av kommunens socialtjänst.

Moderaterna kan aldrig acceptera att personer misstänkta för allvarliga krigs- och terrorbrott ges en gräddfil in i välfärdssamhället.  Misstänkta personer, oavsett brottskaraktär, ska utredas, lagföras och ställas inför domstol. Återanpassningen till samhället kan först ske efter det att ett eventuellt fängelsestraff har verkställts.

En motsvarande diskussion, om sociala insatser för återvändare och avhoppare, har varit aktuell i Stockholm, men tack vare påtryckningar från Moderaterna och Alliansen ändrades dock den rödgrönrosa majoritetens linje. Stockholm är nu bättre rustat än tidigare för att motverka våldsbejakande extremism såväl förebyggande som repressivt. Mer behöver dock göras. De utlovade lokala handlingsplanerna är fortfarande inte på plats.  Det är dags att majoriteten nu går från ord till handling och börjar prioriterar arbetet och avsätter medel för ett tryggare samhälle.

I Stockholm finns några av de mest brottsutsatta delarna av Sverige. Dessa områden präglas av bristande social kontroll, ekonomiskt och socialt utanförskap. I delar av dessa existerar parallella samhällsstrukturer utanför rättsstatens kontroll. Kriminella grupperingar har utnyttjat och fyllt det maktvakuum som uppstått när staten upplevs retirerat. Reella satsningar behövs för att bryta utanförskap och bidragsberoende, minska segregationen, öka områdenas sociala status och få fler människor in i arbete och utbildning. Här har moderaterna skarpa förslag samtidigt som den rödgrönrosa majoriteten står handfallna.

För att förebygga radikalisering och motverka förekomsten av parallella samhällen i stadens mest utsatta delar måste den polisiära närvaron öka. Låg polisiär närvaro och hög brottslighet i sådana områden leder till att laglydiga människor tappar tilltron till rättsväsendet. Utsattheten och upplevd rättslöshet stärker underliggande drivkrafter för radikalisering. I dessa områden måste därför särskilda insatser göras. Varje brott som begås i dessa stadsdelar måste utredas så att rättsstaten steg för steg återtar förlorad mark. Samtidigt måste arbetet i socialtjänsten också intensifieras för att upptäcka tidiga tecken på radikalisering. Slutligen måste alla offentliga medel till organisationer som riskerar att stödja radikalisering strypas.

Det ska finnas en fungerande avhopparverksamhet och socialt stöd till återvändande personer från krigshärjade områden, men vid misstanke om brott måste detta först föregås av en brottsutredning. Förebyggande insatser behövs för att motverka radikalisering, men samhället måste skicka en tydlig signal om att brott får konsekvenser. Stockholm och Sverige ska ha en trygghet att lita på.

Andréa Ström, vice ordförande socialnämnden (M) Stockholms stad

Ole-Jörgen Persson, ledamot i socialnämnden (M) Stockholms Stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev