onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Tystnadskulturen i Göteborg ska kartläggas

Publicerad: 26 oktober 2021, 11:19

Stadsdirektören i Göteborg bekräftar att det finns en tystnadskultur kring hot och trakasserier. Nu ska detta kartläggas i medarbetarenkäten.

Foto: Mostphotos

Trakasserier, hot och andra former av otillåten påverkan förekommer dagligen i socialtjänsten, skolan och förskolan i Göteborg. Nu ska tystnadskulturen kring detta undersökas i en medarbetarenkät.

Ämnen i artikeln:

VåldTystnadskulturen i GöteborgChefskapLedareBrottslighetArbetsmiljöHot

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Medarbetare i Göteborgs stad kan bli förföljda på vägen till eller från sitt arbete. De kan utsättas för hot eller självmordshot kopplat till krav på att de ska ändra vissa beslut. Deras anhöriga kan hotas. De kan också erbjudas mutor. 

Det framgår av ett tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret, undertecknat av stadsdirektör Eva Hessman och hr-direktör Tina Liljedahl Scheel. Där bekräftas också att det finns en tystnadskultur bland medarbetare, vilket en forskare vid Institutet för framtidsstudier redan konstaterat i en extern granskning, beställd av kommunstyrelsen. 

Samtliga socialförvaltningar i Göteborg intygar att tystnadskulturen existerar, men omfattningen anses svår att bedöma. Från och med i höst kommer därför den årliga medarbetarenkäten i samtliga förvaltningar att innehålla frågor kopplade till tystnadskultur. 

I det arbete mot otillåten påverkan som pågår inom Göteborgs stad har det också framgått att medarbetare inte berättar om trakasserier de upplevt eller om brott de bevittnat, eftersom de vill undvika obehagliga situationer. De är rädda för att utsättas för våld eller hot men också rädda för repressalier från chefen eller att få dåligt rykte på sin arbetsplats. 

Läs mer: Gängexpert: Chefer förminskar problemen - ”I tystnaden växer nätverken” 

Enligt utlåtandet från stadsdirektören och hr-direktören har det i workshops och samtal framgått att chefer valt att inte gå vidare med anmälningar som medarbetare velat göra och tydligt klargjort att ”vissa händelser är bättre att inte gå vidare med”. En del chefer har också signalerat att de inte anser att det finns några problem med exempelvis hederskultur eller påverkan från kriminella.

Trakasserier och hot förekommer oftast inom skolan, förskolan och socialtjänsten, men även medarbetare på miljöförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen utsätts, när de fattar beslut om alkoholtillstånd, gör tillsyn eller nekar föreningar bidrag. 

I socioekonomiskt starka områden förekommer att resursstarka föräldragrupper ägnar sig åt otillåten påverkan eller att företagare erbjuder mutor i form av luncher eller olika gentjänster. Personer där kan även använda sig av juridiska ombud för att försöka få igenom biståndsbeslut, önskade skolplaceringar eller höjda betyg.

I de socioekonomiskt svagare områdena kommer hoten främst från kriminella nätverk. De upplevs som mest skrämmande eftersom de uppfattas ha en kapacitet att inte bara hota med våld utan också sätta det i verket. 

Läs mer: ”Befolkningen i utsatta områden är ett kollektivt brottsoffer” 

Utbildning om otillåten påverkan ingår numera i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen i Göteborgs stad. Planer finns också på särskilda utbildningsinsatser kring hur släktbaserade kriminella nätverk och annan organiserad brottslighet påverkar myndighetsutövning och politiskt beslutsfattande.

Och i en pågående upphandling av företagshälsovård ska det inte bara ingå stöd i krissituationer utan även psykologisk krisförberedelse. Det innebär att kommunalt anställda som i sitt arbete riskerar att utsättas för hot eller våld ska kunna tränas i mental beredskap för detta. 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev