söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Tvångsåtgärder ibland nödvändigt i ungdomsvård

Många ungdomar som vårdas hos Statens institutionsstyrelse (SiS) har socialtjänsten omplacerat från HVB-hem där personalen inte kan hantera deras utagerande beteende. Nu höjs åter röster för att SiS inte ska få ha de särskilda befogenheter som finns för att skydda ungdomar och personal i våldsamma situationer. Hur kommer det att påverka personalens arbetsmiljö och möjligheter att utföra sitt uppdrag?

Publicerad: 17 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utan de särskilda befogenheterna riskerar våldet mot personalen att öka, liksom risken att både intagna och personal kommer till skada i våldsamma situationer.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöPsykisk ohälsaUngdomarHVBMissbruksvård

För att förstå varför lagstiftaren har gett SiS särskilda befogenheter, bland annat kroppsvisitering och avskiljning, måste man förstå vilka ungdomar som socialtjänsten placerar hos SiS.

SiS vårdar unga med psykosociala problem och vuxna med missbruk. Det handlar många gånger om svårt psykiskt sjuka, människor med psykoser i kombination med missbruk, ensamkommande barn som är djupt traumatiserade, unga med svåra självskadeproblem. Majoriteten av de intagna har dålig impulskontroll med svårt utagerande beteende. Många skulle behöva vård inom psykiatrin, men där finns varken resurserna eller viljan.

Socialtjänsten har ofta prövat andra placeringar innan en placering hos SiS blir aktuell. Man vet att SiS medarbetare är vana att möta utagerande unga, och har särskilda befogenheter som minskar risken för att intagna och personal ska skadas i våldsamma situationer.

Personalen utsätts dagligen för hot eller våld i form av sparkar och slag. Det har skett brutala överfall som gett fysiska och psykiska men för livet. I ett fall knivhöggs en behandlingsassistent till döds.

Cirka 1 400 incidenter riktade mot personal anmäldes inom ungdomsvården 2015. Det kan verka mycket, men underrapporteringen är stor. Ett projekt pekar mot att det kan handla om 5–10 gånger fler incidenter. Personalen försöker alltid lösa våldsamma situationer med kommunikation och ett lågaffektivt bemötande. Det är när detta inte fungerar som man måste ingripa fysiskt. Ibland tvingas man begära polishjälp.

Om rätten att använda de särskilda befogenheterna begränsas – eller om vissa befogenheter helt försvinner – är jag rädd att våld riktat mot personalen kommer att öka, och att både intagna och personal kommer till skada vid situationer där personalen inte får ingripa. Ett sådant scenario kan leda till personalflykt och ökade svårigheter att rekrytera. I förlängningen kan SiS få svårt att utföra sitt uppdrag.

Alla former av tvångsåtgärder är kränkande – men vad är alternativen när en tonåring får ett våldsamt utbrott med slag, sparkar och bett, och där det lågaffektiva bemötandet provocerar i stället för att lugna ner? Ska personalen göra som HVB-hemmen – ringa polisen som har kravallutrustning, hundar, batonger och handfängsel, och rätt att använda våld i sin tjänsteutövning? Det är troligen mer skrämmande och kränkande än att bli nerlagd och avskild av personal som finns där tills man har lugnat ner sig och sedan pratar med en om vad som hände och hur man känner sig.

Det är dags för SiS ledning att tydligt stå upp för personalen som gör ett fantastiskt arbete i en arbetsmiljö som inte många skulle klara av eller acceptera. Det behövs också satsningar för en trygg arbetsmiljö:

■ All personal i klientnära arbete ska ha utbildning i konflikthantering och lågaffektivt bemötande. Många anställda, särskilt timvikarier, har inte fått utbildningen. Den måste också omfatta fler timmar.
■ Bemanningen måste öka. 
■ Våld och hot om våld mot personalen måste alltid polisanmälas, något som inte sker idag eftersom sekretessen lägger hinder i vägen.

Jimmy Haller, centralt huvudskyddsombud, Statens institutionsstyrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev