Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Tjänstemän alltmer utsatta - nu krävs åtgärder

Allt fler statliga tjänstemän utsätts för hot och trakasserier, och i många av fallen påverkar det besluten. Trots det saknar över hälften av arbetsgivarna en plan för hur de ska stötta sina anställda.

Publicerad: 7 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, anser att myndigheternas dåliga beredskap för att hantera hot är alarmerande.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöFackföreningarMigrationsverketMyndigheterFörsäkringskassanTjänstemän

I våra arbetsmiljöundersökningar ser vi att hot och våld mot tjänstemän har ökat de senaste åren.

Det kan till exempel handla om en mamma som hotar tjänstemannen på Försäkringskassan när hon inte längre får bostadsbidrag eller en nyanländ man som blir aggressiv för att han inte har får besked av Migrationsverket om sin asylansökan.

I vår senaste arbetsmiljöundersökning säger nästan hälften, 45 procent, av skyddsombuden att det har förekommit trakasserier, hot eller våld från medborgare på deras arbetsplatser de senaste tolv månaderna.

Det är så klart oacceptabelt att våra medlemmar utsätts för det här på jobbet. Men det är inte bara ett angrepp på en enskild person när medborgare vill att myndighetsbeslut ska ändras. Tjänstemän utför beslut som är fattade av regering och riksdag. Därför är hot, våld och trakasserier av tjänstemän också ett angrepp på vår demokrati.

Vi ser också att förekomsten av hot och våld påverkar tjänsteutövningen. Av de skyddsombud som svarar att hot och våld förekommer menar över hälften, 53 procent, att det också påverkar besluten. Tjänstemän drar sig för att utföra vissa arbetsuppgifter, avstår från att fatta vissa beslut, vill inte möta vissa klienter, utför inte ensamuppgifter lika ofta, känner mer osäkerhet inför arbetet, upplever otrygghet på arbetsplatsen och vissa arbetsuppgifter blir inte lika väl utförda.

Det förekommer även hot om att medborgare ska begå självmord. Det är hot som är svåra att skaka av sig.

Inte ens hälften av skyddsombuden anser att arbetsgivaren har en bra planering för hur de ska stödja de medarbetare som drabbas. Vi menar att arbetsgivaren ska ta ett ansvar för att incidenter polisanmäls och att medarbetare får stöd att bearbeta sina upplevelser. Incidenter kan också minskas med ett genomtänkt bemötande. Därför är det viktigt att alla nyanställda som har kontakt med medborgare får gå utbildningar i bemötande. Något som tyvärr inte har hunnits med på Migrationsverket den senaste tiden.

Vi i Fackförbundet ST menar att också regeringen måste ta ett större ansvar för att minska hot och våld på arbetsplatserna med följd att myndighetsbeslut påverkas. Regeringen är den främsta arbetsgivaren för statligt anställda. ST anser att det är rimligt att regeringen genomför riskbedömningar före viktiga beslut som kan få följdverkningar för arbetsmiljön på en myndighet. Vi föreslår också att regeringen i regleringsbreven ställer krav på att det inrättas rutiner för incidentrapportering. Troligen finns det idag ett stort mörkertal och det måste fram i ljuset.

Utöver att hot och våld är ett stort arbetsmiljöproblem för de anställda, har det blivit ett demokratiskt problem för samhället. Dessutom leder det till att fler arbetsplatser blir mer slutna för allmänheten – det blir fler vakter och utökade säkerhetsrutiner. Vi ska värna demokratin, rättssäkerheten och det öppna samhället och därför behövs det skyndsamt åtgärder mot hot och våld mot tjänstemän.

Läs även BRÅ:s rapport Otillåten påverkan mot myndighetspersoner.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev