måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Sverige ska bära ledartröjan inom alkoholforskningen

Från Systembolagets sida väljer vi att ta ett större ansvar än tidigare för att finansiera och kommunicera angelägen alkoholforskning. Vi stöttar ett nytt WHO-centrum i Lund. Och med hjälp av ett nyinstiftat pris ska framstående forskning inom alkoholområdet i Sverige uppmärksammas.

Publicerad: 15 oktober 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige har en framskjuten position inom alkoholforskningen.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteAlkoholForskning

Nyligen antog FN nya utvecklingsmål. Ambitionerna för att motverka och minska dödlighet i folksjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdom samt det förebyggande arbetet för att minska skadligt bruk av alkohol är höga. Det är också viktigt att koppla samman dessa ambitioner – forskning visar att redan ett glas vin per dag kan öka risken för bröstcancer med sju-tio procent.

Sverige har en framskjuten position inom alkoholforskningen och därför vill vi nu också internationellt bidra genom att växla upp vårt förebyggande arbete och våra kunskapsspridningsinsatser.

Varje år beräknas 3,3 miljoner dö i världen i alkoholrelaterade sjukdomar. Var fjärde dödsfall i åldrarna 20-39 år är relaterade till alkohol globalt sett. Alkoholkonsumtionen och dess konsekvenser är en av vår tids största utmaningar för att nå en hållbar utveckling på hälsoområdet.

FN:s nya utvecklingsmål är ett välkommet initiativ, särskilt ur ett europeiskt perspektiv. Vi i Europa är nämligen de som konsumerar mest alkohol. En fjärdedel av den totala alkoholkonsumtionen i världen sker i Europa. Det är också här som berusningsdrickande är vanligast. Enligt WHO Europa är alkoholkonsumtion ett av de främsta folkhälsoproblemen i vår världsdel.

Världshälsoorganisationens svar på utmaningarna går mycket i linje med den svenska modellen. Detta genom att bland annat minska tillgängligheten till alkohol, använda sig av pris- och skatteinstrument samt öka kunskapen om alkoholens risker. Här har Sverige en viktig roll som förebild.

Den kunskap som akademin besitter tillsammans med den unika erfarenhet som Systembolaget har tror vi kan gynna fler, också utanför Sverige. Därför har Systembolaget nyligen valt att medfinansiera ett nytt WHO-centrum med placering i Lund, med syftet att Sverige ska bli en kunskapshubb för alkoholforskning.

Det är mycket i världen som går åt rätt håll, fler länder lyfts ur fattigdom och fler människor får ett ökat välstånd. Men de nya förhållandena innebär också nya utmaningar, inte sällan kopplade till förändrade levnadsvanor. Här kan vi från Sverige hjälpa till för att erbjuda kunskap om problem som de länder som nu utvecklas i snabb takt inte tidigare har stött på. Vår bild är att Sverige kan vara en förebild inom preventionsarbetet – för att förhindra och motverka antalet alkoholrelaterade dödsfall.

Vi vet att riskfaktorer för ohälsa har blivit alltmer kopplade till beteenden som går att påverka. Det gör att forskarna anser att vi bör lägga större fokus på beteende- och samhällsvetenskaplig forskning kring lämpliga förebyggande åtgärder.

I takt med att samhället förändras är det angeläget med ny kunskap. Från Systembolagets sida väljer vi därför att ta ett större ansvar än tidigare för att finansiera och kommunicera angelägen alkoholforskning. Med hjälp av ett nyinstiftat pris, som presenteras i dag torsdag på konferensen Agenda 2015 – vägval för en hållbar hälsa, ska framstående alkoholforskning i Sverige uppmärksammas. Det nya priset avser alkoholspecifik forskning, vilket är en inriktning som saknas. Samverkan med det omgivande samhället och nyttiggörande av forskningsresultat är uppgifter som uppmuntras med det nya priset.

Alkohol spelar en stor roll för folkhälsan och svarar för betydande sjuklighet och dödlighet i flertalet länder i världen. Också i Sverige är högt alkoholintag en av de vanligaste riskfaktorerna för ohälsa. Därför är det angeläget att minska konsumtion och skadeverkningar. Forskning har visat att generella åtgärder som riktar sig mot hela befolkningen, som skatter och begränsningar i tillgänglighet, har störst effekt och är mest kostnadseffektiva.

Globalt sett är undernäring hos barn och smutsigt vatten fortfarande starkt bidragande faktorer till ohälsa globalt, men de är inte längre bland de tio vanligaste riskfaktorerna för dödsfall. I stället har de ersatts av höga kolesterolvärden och stort alkoholintag. Det medför ett ansvar för länder som kommit långt i arbetet mot alkoholens skadliga effekter att stödja med kunskap och erfarenheter.

Här har Sverige ett stort ansvar – och bör sätta på sig ledartröjan.

Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Systembolaget

Magdalena Gerger, vd Systembolaget

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev