onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Subtila händelser kan vara startpunkt”- här är utdrag ur Göteborgs metodhandbok

Så identifieras risker och så kan otillåten påverkan motverkas. Läs utdrag ur Göteborgs metodhandbok.

Publicerad: 15 februari 2022, 10:02

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenTystnadskulturen i GöteborgHotBrottslighetGöteborg

Foto: NICKLAS ELMRIN

Innehåll

Vad är otillåten påverkan?

Hot, våld och trakasserier är de grövsta formerna av otillåten påverkan, men dit räknas också mer subtila och raffinerade varianter som manipulation, korruption och interna påtryckningar.

Manipulation kan vara att människor som anser sig ha drabbats av ett beslut vädjar till handläggarens känslor och försöker väcka medlidande.

Interna påtryckningar kan vara att chefer lägger locket på och bidrar till tystnadskultur. Handläggare berättar inte vad de utsatts för eller låter bli att fatta beslut som kan få obehagliga konsekvenser.

Så motverkas otillåten påverkan

Prata kontinuerligt om otillåten påverkan på arbetsplatsträffar eller i andra forum. Ta fram scenarier och diskutera utifrån dem. Det kan leda till att fler medarbetare rapporterar händelser.

Förbered medarbetare på risker. Introducera nyanställda i rutiner kring otillåten påverkan. Ta upp säkerhet i medarbetarsamtal med särskilt utsatta.

Ärenden som innebär risk att enskilda medarbetare utsätts kan hanteras och undertecknas av flera personer.

Korruption förebyggs med kommunikation, rutiner, riktlinjer och kontroll. Att arbeta två och två med attesteringar kan till exempel förhindra korruption.

LÄS MER: ”Riskanalys inför varje besök” – nu tar Göteborg krafttag mot påtryckningar

Så kan risker identifieras

Gör enkätundersökningar, medarbetarsamtal, skyddsronder och ta upp frågan på arbetsplatsträffar.

Lista riskfyllda situationer. Till exempel möten, visst beslutsfattande eller när medarbetare tar sig till och från arbetsplatsen.

Lista om möjligt också potentiella gärningspersoner. Det kan vara aggressiva personer, ideologiskt inriktade, kriminella eller personer verksamma i företag. Bedöm deras kapacitet att gå från hot till handling.

Gör en matris över riskfyllda situationer. Bedöm dels hur sannolikt det är att händelsen inträffar, dels hur stora konsekvenserna kan bli.

Varför är rapportering viktigt?

Chefer som kräver att alla incidenter ska rapporteras visar att de tar medarbetarnas situation på allvar. Det minskar också risken att otillåten påverkan normaliseras och accepteras.

Noggrann rapportering ger helhetsbild och underlättar uppföljning och åtgärder.

Även subtila händelser bör rapporteras, eftersom de kan skapa stress och oro hos medarbetare, samt vara startpunkt för allvarligare trakasserier. 

Källa: Göteborgs stads metodhandbok kring otillåten påverkan, som till stor del bygger på material från Brottsförebyggande rådet.

 

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev