Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Stödet till elever med språkstörningar brister

För elever med språkstörning, som varje dag kämpar för att förstå och uttrycka sig, är det avgörande att skolan har insikt i vad deras funktionsnedsättning innebär och sätter in rätt stöd. Många gör redan det, men det finns också skolor som brister.

Publicerad: 6 december 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Drygt 75 procent av skolhuvudmännen som deltog i myndighetens kartläggning svarar att de inte har några särskilda alternativ för elever med språkstörning.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SkolanPedagogik

Förmågan att uttrycka sig och hantera information är helt central i dagens skola.

Idag presenterar vi en kartläggning av vad skolhuvudmän i Stockholm, Uppsala och Gotlands län - som tillsammans har ansvar för nära 250 000 grundskoleelever - anser att de behöver för att klara uppdraget att ge elever med språkstörning en fungerande skolgång.

Samtliga tillfrågade skolhuvudmän svarar att de har behov av det vår myndighet  erbjuder - stöd och kompetensutveckling - för att klara uppdraget. ”Vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan få då det är svårt för en specialpedagog att möta behovet i 29 grundskolor”, svarar en av skolhuvudmännen. Drygt 75 procent av skolhuvudmännen som deltog i kartläggningen svarar att de inte har några särskilda alternativ för elever med språkstörning, de går i reguljär klass och ska få anpassningar och stöd där. Nära hälften av skolhuvudmännen anger också att de inte har kunskap centralt om hur många elever med grav språkstörning som finns i deras skolor och var i skolsystemet de befinner sig.

Det finns uppskattningsvis 10 000 elever med grav språkstörning i svenska grundskolor och gymnasier. Svårigheterna ser olika ut för olika individer, men gemensamt är att de inte har samma språkliga förmåga som sina jämnåriga kamrater. Enligt statistik från 2016 rör nästan en tredjedel av våra cirka 4 000 rådgivningsuppdrag på något sätt språkstörning. Det stöd vi ger handlar både om utredning och kartläggning av hur individens språkstörning ser ut, och råd kring vilka anpassningar och konkreta stöd som då behövs. Vi ger också råd till personalen i hur man gör det möjligt för eleven att faktiskt uttrycka det den kan – vilket är en extra stor utmaning för den här elevgruppen.

Kartläggningen visar att det behövs ytterligare insatser för att barn och unga med språkstörning ska få stöd och anpassningar så att de klarar skolan. Därför kommer vi nu att satsa ännu mer offensivt på olika insatser för att stärka skolors kunskap om elevgruppen.

Vi intensifierar vårt kartläggningsarbete och går igenom region för region för att få en rättvisande bild av behoven av kompetens i skolorna kring språkstörning.

Vår rådgivning ska dra nytta av kartläggningarna och föreslå insatser till skolor med stora utmaningar.

Vi har utökat våra kurser i grav språkstörning för alla som är verksamma i förskolor, skolor och vuxenutbildningar, och erbjuder idag sammantaget 15 kurstillfällen per år på olika håll i landet.

Vi ser också över hur vi kan erbjuda stöd till de elever med grav språkstörning som sökt och inte erbjuds plats på vår nationella skola, Hällsboskolan, som finns till för de elever som har allra störst utmaningar. Avsikten är att ta reda på hur vi ska kunna ge stöd till hemskolan så att de kan anpassa sin lärmiljö till elevens behov.

Om skolorna inte ger elever med språkstörning det stöd de behöver finns en överhängande risk att de lämnar skolan utan de betyg som gör det möjligt för dem att söka till ett gymnasieprogram. En avslutad gymnasieutbildning är idag nästintill nödvändigt för att få ett arbete, en inkomst och kunna leva ett självständigt liv. För att inte tala om den stress och den knäck det är för självkänslan att inte känna att man får förutsättningar att lära sig det man har rätt till. Det är mycket viktigt att skolvärlden tar den här elevgruppens utmaningar på ett mycket större allvar.

Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolanPedagogik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News