tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Stärk satsningen på hälsosamma arbetsplatser

Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa är tydligt, regeringen bör därför möta den ökade sjukfrånvaron med aktiva och förebyggande insatser som ställer krav på arbetsgivarna.

Publicerad: 28 augusti 2015, 08:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöPsykisk ohälsaFolkhälsoarbeteSjukfrånvaroFolkhälsaSjukskrivningar

Socialförsäkringsministern konstaterade nyligen att sjukfrånvaron har ökat med 60 procent sedan 2010. För tredje året i rad ökar antalet sjukfall med psykisk diagnos. Antalet sjukskrivna ökar för varje år som går, vilket är en oroande och kostsam utveckling. Samtidigt stämmer inte bilden av att vi blir mer sjuka. Att sjuktalen ökar och minskar över tid beror delvis på politiska beslut.

I arbetslivet pågår en omfattande förändring från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Den accelererande informationsteknologin och globaliseringen spär på denna utveckling ytterligare. Arbetslivet har helt enkelt blivit mer komplext.

Ju längre den här utvecklingen fortskrider, desto mer blir företag och organisationer beroende av att de anställda mår bra, är engagerade och har en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det är i allt större utsträckning de anställdas intellektuella kapacitet som är företagens viktigaste resurs.

Det ställer nya och ökade krav på arbetsgivaren när det gäller personalens hälsa. Insikter om ett gott ledarskap, en stimulerande och väl fungerande arbetsmiljö samt möjligheter att kombinera ett krävande arbete med återhämtning på fritiden är viktigt.

En del arbetsgivare är väl medvetna och arbetar aktivt med insatser som leder i rätt riktning. Men kvartalsekonomiskt fokus och tuffa budgetkrav gör att många fortfarande är kortsiktiga i sin syn på hälsa vilket i bästa fall stannar vid en fruktkorg och ett rabatterat gymkort.

Många arbetsgivare behöver hjälp för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Förutsättningar kan öka genom ekonomiska incitament. Men samhället bör i ännu högre grad bidra med kunskapsspridning om vad en god arbetsmiljö innebär i det moderna tjänste- och informationssamhället.

Det är hög tid för regeringen att stärka arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser. Här är tre konkreta förslag:

1. Förstärk Arbetsmiljöverkets uppdrag och anslag.

Arbetsmiljöverket behöver mer resurser för att kunna sprida kunskap kring vad som är en god arbetsmiljö. De borde också ges i uppdrag att medverka till att hälso- och arbetsmiljöfrågorna lyfts till en strategisk ledningsnivå i svenskt arbetsliv, så att dessa frågor får samma prioritet som andra ekonomiska nyckeltal. I dag är det ofta en individinriktad och styvmoderligt behandlad sidofråga som i huvudsak sköts av HR-avdelningen. Att göra fel, eller ingenting alls, är dessutom i praktiken riskfritt trots att ansvaret för en trygg och säker arbetsmiljö, enligt lagen, ligger på arbetsgivaren.

2. Öka möjligheterna till skattefria hälsosatsningar.

Negativa levnadsvanor och en belastande arbetsmiljö kan vara droppen som får bägaren att rinna över. Ge arbetsgivaren en chans att selektivt erbjuda livsstilsrelaterade insatser. Regelverket behöver moderniseras så att det blir mer generöst, sluta se på hälsosatsningar som en förmån för alla som syftar till att skapa trivsel. Inför möjlighet till riktade insatser för enskilda anställda eller specifika grupper i behov av till exempel rökavvänjning, viktminskning eller stresshantering, utan förmånsbeskattning.

3. Förändra det arbetsplatsnära stödet.

För att förebygga sjukfall kan arbetsgivare, i samarbete med företagshälsan, få ett bidrag (max 7000 kronor) för så kallat arbetsplatsnära individstöd. Ersättningsnivån bör höjas betydligt och även riktas till förebyggande åtgärder för hela arbetsplatser, t ex för att införa ett kvalitetssäkrat systematiskt arbetsmiljöarbete, eller för bredare utbildningsinsatser.

Sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa är tydligt inom forskningen. Att hälsosamma arbetsplatser är en förutsättning för hög produktivitet och låg sjukfrånvaro är de flesta överens om. Vi uppmanar därför regeringen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv för att minska de personliga lidandet, minska kostnaderna för samhället och få ett mer konkurrenskraftigt näringsliv.

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev