Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Snabbspåret för utländska läkare är ett haveri

Snabbspårsupplägget för läkare utanför EU är fullt av brister. Sedan de nya legitimationsreglerna började gälla 2016 har bara drygt 10 procent av läkarna godkänts. Det är ett katastrofalt resultat. Upplägget måste ändras omedelbart.

Publicerad: 3 december 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige behöver ett snabbspår för läkare som förtjänar namnet.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkareUtbildning

Under snart ett år har vi försökt att föra en dialog med regeringskansliets snabbspårsansvarige, Socialstyrelsen samt de universitet som anordnar kunskapsprov för medicinskt högutbildade utanför EU – men utan resultat.

Snabbspårets syfte är att tillvarata deltagarnas kompetens och att få dem i arbete så fort som möjligt. Hur många är de? Hittills har till exempel åtta kompletta prov för läkare genomförts sedan de nya legitimationsreglerna började gälla den 1 juli 2016 med totalt 889 prövande. 100 personer, eller 11 procent, godkändes. Det är ett katastrofalt resultat. Även andra yrkeskategoriers provresultat är mediokert.

Att höra om snabbspårares vardag, antingen som uselt betalda undersköterskor eller utan jobb alls, är upprörande. Det är cyniskt att utnyttja en arabisktalande läkare som jobbar som undersköterska och låta denne agera ”läkare” för en arabisktalande patient som inte kan svenska. Absolut inget ont om undersköterskor, men är du läkare eller sjuksköterska måste kunskaperna upprätthållas och du måste få en chans att lära dig nya saker.

Vi har ett antal förslag för hur snabbspåret för läkare skulle kunna förbättras:

Kompetensen bedöms bäst av handledande kollega vid klinisk provtjänstgöring, därefter ett muntligt kunskapsprov. Så gör Tyskland där legitimationsprocessen tar 0,5-2 år. Det är ett snabbspår som förtjänar namnet. Vägen via universitet är byråkratiskt omständligt, kostsamt, tar alldeles för lång tid och stressar snabbspårarna hårt. Förse snabbspåraren istället med en ”finansiell” ryggsäck som betalar egen lön och handledarersättning. Det kostar en bråkdel av inhyrda stafettläkare, vars nota blev 25 miljarder för år 2011-2017. Det motsvarar fem års drift av landstinget Blekinge. Förslaget kan ersätta proven eller vara ett komplement.
Språket i kunskapsproven måste förbättras. I svenskundervisningen lärs vardagssvenska ut så att snabbspårarna kan samtala med patienter och kollegor. Kunskapsprovens många frågor är inte språkligt korrekta fullt ut och dessutom akademiskt tillkrånglade. Proven är ett medicinskt test och inte ett språkligt sådant. Låt SFI-lärare på berörda universitets utbildningsinstitution gå igenom frågorna.
Provtiden måste utökas. Proven medför ett kraftigt stresspåslag då frågorna ska besvaras under ett mycket begränsat antal timmar.
Kollegiala handledare bör ges uppgiften att bedöma kompetensen hos den erfarne och specialisten. Provfrågorna baseras på den svenska grundexamen samt AT för läkare. Den som har en färsk examen från hemlandet gynnas medan de med lång erfarenhet inom sitt yrke och specialister missgynnas. Deras grundexamen sträcker sig långt tillbaka i tiden. Trots att en läkare redan är specialist i sitt hemland krävs idag ytterligare fem års specialistutbildning.
Snabbspårarna måste få en rimlig chans att förbereda sig inför provet. Det kan exempelvis ske genom handledd preparandkurs i varje landsting eller region kopplad till svenskundervisningen. I kursen bör även snabbspårarens kunskaper bedömas.
Flaskhalsarna måste bort. Både Umeå universitet och Karolinska Institutets tandläkarprov har platsbrist till proven.
En intensivutbildning behövs för att belysa kulturella skillnader. En svensk ungdomsmottagning kan för utländske läkare upplevas som något revolutionärt. Andra frågor som bör uppmärksammas är exempelvis manliga läkares syn på skickligare kvinnliga kollegor.

SKL måste driva på kommande regering att ändra snabbspårsupplägget. Nu är det extremt bråttom.

Jan-Åke Blomqvist, svensklärare samt studie- och yrkesvägledare på Blekinge folkhögskolas snabbspår

Ingvar Ovhed, med dr, spec. allmänmedicin samt projektledare preparandkurs 2018 i Blekinge, Kalmar och Kronobergs landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev