Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Sluta trixa med sjukförsäkringen

Sjukskrivningarna ökar i Sverige. För att utvecklingen ska kunna vändas krävs en ökad satsning på förebyggande insatser och att regeringens ineffektiva sjukskrivningsmiljard skrotas och ersätts av en arbetsmiljömiljard.

Publicerad: 13 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteArbetsmiljöSjukförsäkring

De senaste månadsuppgifterna från Försäkringskassan bekräftar trenden med ökande sjukskrivningar. I oktober 2013 var sjukpenningtalet uppe i den historiskt höga siffran 8,25 dagar. Mest ökar sjukskrivningarna bland unga kvinnor. Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. Den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsa i form av stress. Ökningen spänner över alla sektorer på arbetsmarknaden.

Den senaste tidens utveckling visar tydligt att Alliansens politik för att minska ohälsan inte fungerar.

Alliansen införde en så kallad sjukskrivningsmiljard under 2010. Syftet med reformen var att minska ohälsan och förkorta sjukskrivningstiderna. Men att detaljreglera landstingens sätt att administrera sjukskrivningar som sjukskrivningsmiljarden gör, är fel väg att gå. Resultaten av denna storsatsning har uteblivit och reformen har fått svidande kritik från flera håll. I regeringens egen utvärdering som utfördes av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterades att sjukskrivningsmiljarden är felkonstruerad och att betydande förändringar krävs. Trots det vägrar Alliansen att göra något åt den misslyckade sjukskrivningsmiljarden.

Inte heller har människor blivit friskare av regeringens trixande med sjukförsäkringen. Antalet sjukskrivna är högre i dag än år 2008 när regeringen införde de nya hårdare sjukreglerna. Att sjukskrivningarna ökar är ingen naturlag och det måste inte vara såhär. Med en ny politisk inriktning i folkhälsoarbetet kan trenden vändas. Ute på arbetsplatserna kan stora hälsovinster göras.

Istället för den verkningslösa sjukskrivningsmiljarden vill Miljöpartiet införa en arbetsmiljömiljard. I satsningen lägger vi två miljarder kronor per år på förebyggande arbete ute på landets arbetsplatser.

Arbetsmiljömiljarden riktas till kommuner och landsting som får dela på pengarna. Två tredjedelar adresseras till kommunerna och den sista tredjedelen till landstingen. Med vår satsning får kommuner och landsting pengar som gör det möjligt för dem att jobba aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete både i den egna organisationen och i samarbete med arbetsmarknadens parter. Det är på arbetsplatserna som de stora hälsovinsterna kan göras.

Pengarna kan till exempel användas till att ge fler tillgång till företagshälsovård. I dag har bara en tredjedel av de anställda en väl fungerande företagshälsovård, två tredjedelar har ingen alls, eller bara bristfällig. Regeringen har nyligen föreslagit att anslagen till företagshälsovård ska minska kraftigt.

De kan också användas till att förbättra arbetsmiljöinspektionerna. I dag ligger tonvikten på fysisk arbetsmiljö, men det är den psykiska ohälsan som ökar. Därför behöver man förbättra metoderna för att bedöma den psykosociala arbetsmiljön.

Detta är exempel på insatser, inte detaljerade beställningar. Kommuner och landsting har själva möjlighet att bedöma vad som behövs utifrån de egna förutsättningarna. Den ökade ohälsan är en av vår tids stora politiska utmaningar. Nu krävs en regering som vill ta itu med den.

Gunvor G Ericson, gruppledare (MP) i riksdagen och jämställdhetspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln: