tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Släng ut upphandlade aktörer som inte levererar från AF-systemet”

Arbetsförmedlingen har betydande problem. I dagarna har en tidigare upphandlingschef vid myndigheten beskrivit upphandlingar för miljarder kronor som försvinner i ett ”svart hål” utan uppföljning av resultat. Det är oacceptabelt. Svenskt Näringsliv har länge efterlyst flera åtgärder för att få till stånd ett transparent betygssystem för att mäta resultat och belöna aktörer som faktiskt levererar.

Publicerad: 6 september 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Svenska Arbetsförmedlingen borde, enligt debattören, ta efter sin Australienska motsvarighet. Foto: Mostphoto


Ämnen i artikeln:

ArbeteArbetsförmedlingenSvenskt Näringsliv

Australien har kommit längst i världen vad gäller privat arbetsförmedling. Efter en omfattande omläggning i slutet av nittiotalet ökade effektiviteten i hela det australiensiska AF-systemet, samtidigt som kostnaderna minskade dramatiskt. Ett betygssystem, så kallat star rating, var helt centralt i omläggningen.

Det finns ett lovvärt embryo till detta tankesätt i en pågående upphandling hos den svenska Arbetsförmedlingen (AF). Idag upphandlar AF privata och ideella aktörer i insatsen Stöd & Matchning enligt LOV-modell. 20 000 deltagare ingår i programmet. Upphandlade leverantörer mäts beroende av resultat i ett transparent betygssystem med tre nivåer.

De aktörer som lyckas bäst med jobbförmedling får tre stjärnor och leverantörer med sämst resultat får en stjärna. I förlängningen kommer arbetslösas kundval att driva kvalitén uppåt genom att de söker sig till framgångsrika aktörer.

En viktigare parameter är dock att upphandlaren ges goda möjligheter att premiera branschens bästa utförare genom att styra volymer till dem och samtidigt utesluta kontrakt med aktörer som inte presterar tillräckliga resultat.

Tidigare i år lyfte Svenskt Näringsliv fram flera förbättringsområden för att vidareutveckla systemet. Vi efterlyste en tydligare redovisning digitalt på AF:s hemsida. Vi pekade på nödvändigheten att kunna utesluta dåliga leverantörer. Och vi argumenterade för ett behov att utveckla tankesättet till hela AF:s verksamhet.

I veckan rapporterade Dagens Industri om en före detta anställd vid myndigheten som liknade miljardupphandlingarna som resurser som försvinner i ett ”svart hål”, med begränsade möjligheter till uppföljning av resultat.

Det är oacceptabelt. Nu har det dessutom gått mer än ett halvår sen vi släppte vår rapport Made in Australia. Väldigt lite har hänt på området i Sverige, vilket är bekymmersamt.

Följande måste nu prioriteras på kort sikt:

■ Tre stjärnor i betygssystemet riskerar att bli för trubbigt och bör utvecklas till fem stjärnor.
■ Ta digitaliseringens möjligheter på allvar. Gör leverantörernas resultat mer lättillgängliga för alla arbetssökanden. Det tar fortfarande tio klick på hemsidan för att ens hitta betygssystemet.
■ Stärk kontrollen och avsluta kontrakt med aktörer som genomgående får dåliga resultat i betygssystemet. En automatisk utslussning av de 20 procent sämsta aktörerna bör genomföras vid varje ny omfattande upphandlingsomgång.
■ Mät AF:s egna verksamheter på ett likartat sätt och redovisa även detta transparent, genom en lättöversiktlig score board.

AF:s framtid är oviss. Riksdagen har redan beslutat tre gånger om att myndigheten bör gå mot att fokusera endast på kontroll- och myndighetsutövning samtidigt som utföraruppgifter läggs ut på andra aktörer. Det välkomnar vi.

Ska detta lyckas behöver betygssystemen och hur de hanteras tas på större allvar inom AF, samtidigt som myndighetens upphandlingskompetens prioriteras på ett helt annat sätt än idag.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev