Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Skolan och vården blir sämre med kortare arbetstid

I Göteborg vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern införa arbetstidsförkortning i en av verksamheterna skola, vård och omsorg. Men välfärdstjänster är personalintensiva verksamheter som behöver alla resurser de kan få. Göteborg behöver fler som arbetar, inte färre, skriver kommunalrådet Maria Rydén.

Publicerad: 1 april 2014, 10:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LönebildningArbetsmarknadVälfärdstjänster

Såväl äldreomsorgen som skolan är verksamheter som är personalintensiva och behöver alla resurser de kan få. Det de minst behöver är mindre personal och färre arbetade timmar. Att förkorta arbetstiden till 6 timmar per dag och låta personalen behålla sin lön har flera nackdelar och är direkt kontraproduktivt. Förslaget kan till och med innebära en risk, både ur ett verksamhetsperspektiv där arbetsmiljöarbetet redan är ifrågasatt och för de människor, såväl gammal som ung, som är i behov av att omsorgen är trygg, säker och håller i kvalitet.

Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare dit människor aktivt söker sig till och vill jobba. Med en god personalpolitik får man engagerade och positiva medarbetare samtidigt som det är en förutsättning för god kvalitet i verksamheterna. Dessutom ska invånarna i Göteborg kunna förvänta sig en välfärd som håller hög kvalitet.

Den arbetstidsförkortning som nu är på väg att genomföras är en felaktig prioritering av flera skäl. Antingen blir det färre händer i välfärden eller så ökar kostnaderna kraftigt. Rent sakligt innebär det att all skola, vård och omsorg som i dag finns, ska utföras på totalt sett färre timmar. Det är tvärtemot vad som behövs. Äldreomsorgen och skolan måste få behålla mer av de resurser de fått av kommunfullmäktige. Även om projektet kommer att få pengar, är det uppenbart att de pengarna hade behövts för att förstärka kvaliteten i vård och omsorg.

Det finns redan forskning kring vilka effekter arbetstidsförkortning får, men den bortser de rödgröna från och väljer istället att ta risken att försämra arbetsmiljön och verksamheternas kvalitet och service till medborgarna. Tidigare studier visar att medarbetarnas upplevelse av arbetet påverkas mer av hur stort inflytande de har över sin arbetssituation, hur bra tillgången till kunskapsutveckling är och hur varierat arbetet är. Brist på arbetskraft och låg personaltäthet påverkar arbetsbelastningen och stressen negativt.

Att förkorta arbetstiden med bibehållen lön är inte heller ansvarsfullt mot bakgrund av att frågan om framtida löneökningar också måste omhändertas. Att införa arbetstidsförkortning är fel väg att gå när vård, skola och omsorg i Göteborg, liksom Sverige i stort, behöver både kvalitetslyft, fler händer och fler som arbetar heltid. Ekvationen går inte går ihop och förslaget om arbetstidsförkortning innebär att verksamheternas kvalitet och service kommer att påverkas negativt.

Äldreomsorgen i Göteborg har mycket att önska för att nå det kvalitetslyft som de äldre förtjänar och såväl behöver. Det finns två överhängande behov, dels att öronmärka pengarna till äldreomsorgen som kommunfullmäktige beslutar om för att pengarna säkert ska gå till äldreomsorg och inte till annan verksamhet som i dag i 9 fall av 10, dels att införa valfrihet så att man får välja var man vill bo och vem som kommer hem när man behöver.

Maria Rydén, kommunalråd (M) Göteborg, ledamot i SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev