Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Skärp kraven på skolors arbete mot mobbning

Alla elever har rätt till trygghet och arbetsro i skolan. Det är grundläggande förutsättningar för att klara skolan och få en bra start i livet. Mobbning orsakar stort lidande, sänker kunskapsresultaten och gör att elever väljer att avsluta sin utbildning. Därför måste insatserna för att förhindra mobbning öka.

Publicerad: 27 augusti 2015, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För fler än hälften av de som hoppar av skolan i förtid är mobbning den främsta orsaken. Det är en av skolans viktigaste utmaningar.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MobbningArbetsmiljöElevhälsa

Varje dag arbetar personal i skolorna för att skapa en miljö som kännetecknas av värme och engagemang. Oavsett hur bra skolan arbetar förebyggande mot mobbning kan det dock ändå uppstå situationer där elever kränks. Därför är det viktigt att ha tydliga rutiner för vad som ska göras.

I en bra arbetsmiljö finns fasta gränser mot oacceptabelt beteende och riktlinjer med åtgärder när barn och unga far illa. Skolledare och lärare har en mycket viktig uppgift i att bekämpa mobbning och kränkande behandling.

Alla skolor har en likabehandlingsplan som är till för att säkerställa att kränkande beteende inte ska förekomma. På många skolor får dessa planer ingen praktisk betydelse i det dagliga arbetet. Ska skolan på allvar skapa en trygg miljö krävs genomgripande och systematiskt arbete.

Ett program mot mobbning som visat sig fungera är Olweusprogrammet, baserat på 30 års forskning. Helsingborgs stad och Sollentuna kommun har valt att satsa på Olweusprogrammet med goda resultat. I Helsingborg har mobbningen minskat med över 30 procent sedan programmet infördes.

I Sollentuna har andelen elever som anser att de vuxna bryr sig och agerar ökat med 134 procent och mobbningen minskat med 27 procent. Alla skolor bör ha tydliga riktlinjer baserade på forskning för att motverka mobbning. Skolinspektionen bör få i uppgift att följa upp inte bara att det finns handlingsplaner utan också den faktiska sociala miljön på skolor.

I skolans värld används idag begreppen hemmasittare och korridorvandrare. Hemmasittare går inte alls till skolan medan korridorvandrare går dit men undviker att gå på sina lektioner. Att denna typ av begrepp överhuvudtaget används och att det därmed accepteras att det finns elever som skolkar under kortare eller längre tid är oacceptabelt.

Alla skolor måste vidta åtgärder från första lektionen med otillåten frånvaro. Denna typ av frånvaro är ett första varningstecken på att något håller på att gå snett. Det kan handla om mobbning, men också om andra typer av problem. I allt för många skolor tillåts det gå alldeles för långt innan någon reagerar.

I Sollentuna arbetar skolorna med en modell som kallas Frånvarotrappan. Det är ett framgångsrikt verktyg för lärare och rektorer när elever är frånvarande. Skollagen bör skärpas så att det tydligt framgår att alla skolor ska ha en åtgärdstrappa med insatser från första lektionen med otillåten frånvaro.

Trygghet och arbetsro i skolan är viktiga förutsättningar för att elever ska nå målen i skolan. Det är svårt för elever att koncentrera sig och lära sig när det finns en oro för att bli mobbad på nästa rast. Mobbning påverkar både elevers välmående och deras kunskapsresultat.

För fler än hälften av de som hoppar av skolan i förtid är mobbning den främsta orsaken. Det är en av skolans viktigaste utmaningar att lösa.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborgs Stad

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev