tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Skåne är ledande i modern missbruksvård

Låt inte moral och förutfattade meningar styra vilken missbruksvård som bedrivs i ert landsting utan låt evidensen styra tillsammans med en dos medmänsklighet, uppmanar tre allianspolitiker i Skåne.

Publicerad: 26 oktober 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skåne var först i landet med sprututbyte och Allians för Skåne har även drivit fram ett försöksprojekt med en nässprej mot överdoser.


Ämnen i artikeln:

SprututbyteNarkotika

Svensk missbruksvård står inför stora utmaningar och situationen för personer med missbruksproblematik är allvarlig. Många personer som missbrukar lever i svår misär och får inte tillgång till den hjälp, vård och det stöd de borde få. Missbruk leder ofta till ohälsa och oförmåga att arbeta.

Sedan 2010 har den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ökat med två tredjedelar, från 462 till 765 dödsfall per år. I Skåne har dödligheten i stort sett hållit sig på samma nivå sedan slutet av 90-talet, troligen till stor del på grund av det aktiva arbete som bedrivits inom Region Skåne. Men även om det förstås är bra att dödligheten inte har ökat så är det inte tillräckligt bra, eftersom nästan hundra skåningar varje år dör i samband med narkotikamissbruk.

I Skåne har vi kommit långt när det gäller synen på missbruk och den hjälp som människor som missbrukar narkotika behöver. I Skåne var vi först i landet med sprututbyte, Allians för Skåne drivit fram ett försöksprojekt med naloxon som nässprej för att upphäva överdoser och vi var först med vårdval inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk, kallat LARO.

Sprutbytesprogrammet startade som ett försök i Lund 1987 men är sedan 2006 tillåtet att införa vid andra orter och landsting. Programmet har utvecklats från att vara ett rent hiv-förebyggande initiativ, till att bli ett brett forum för medicinska och psykosociala insatser. Patienterna testas för hiv och hepatit, samt erbjuds vaccination mot hepatit A och B. Många medicinska problem åtgärdas i öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan missbrukarna och socialtjänst samt beroendeklinik.

Sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö är lyckade, och därför beslutade 2010 Alliansen och Miljöpartiet att sprutbytesverksamhet även skulle öppna i Helsingborg. I november 2014 var det dags för Kristianstad. På regionfullmäktiges sammanträde i september fick vi också igenom att sprutbytesmottagningar ska öppna på fler ställen i Skåne, främst sydöstra Skåne som tills nu inte har haft någon mottagning alls.

Allians för Skåne fick i våras gehör för vårt förslag att omgående påbörja ett försöksprojekt i form av en klinisk studie med naloxon som nässpray. Läkemedlet naloxon kan användas som behandlingsalternativ vid tyngre missbruk och till att motverka en överdos. I Sverige är naloxon enbart godkänt i injicerad form, men det pågår pilotstudier i bland annat Norge och Danmark för att undersöka möjligheten till att använda läkemedlet som exempelvis nässpray. I Danmark har ett flertal liv räddats på grund av tillgång till naloxon-nässpray de senaste fem åren.

När vi styrde införde vi, till nuvarande regionstyrelseordförande Henrik Fritzons (S) högljudda protester, LARO-vårdvalet, ett vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Brukarna var positiva till vårdvalet. Antalet mottagningar har ökat från sju till femton i Skåne. Fler mottagningar har inneburit fler alternativ och bättre tillgänglighet för patienterna.

Nu ser vi ett behov av att också fokusera på innehållet och kvalitén i LARO-behandlingen. Socialstyrelsen presenterade i våras nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende samt ett förslag till föreskrifter och allmänna råd vid läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende. De nationella riktlinjerna trädde i kraft i maj 2015 och de nya föreskrifterna förväntas träda i kraft 1 januari 2016. Båda dessa dokument kan genom en väl genomförd implementering bidra till att göra vården mer effektiv, human säker och evidensbaserad.

Så här kommer en uppmaning till andra landsting och regioner i Sverige: Vakna! Inför en modern missbruksvård som är värd namnet. Låt inte moral och förutfattade meningar styra vilken missbruksvård som bedrivs i ert landsting utan låt evidensen styra tillsammans med en dos medmänsklighet. Fokusera på innehåll och kvalitet. Låt inte fler människor dö på våra gator för att politikerna inte förmår skilja på moraliska föreställningar och verklighet!

Ulrika Heindorff, riksdagsledamot (M)

Caroline Hedenström, andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (M)

Gilbert Tribo, (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SprututbyteNarkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev