Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Sifferlösa löneavtal är en framgångsrik modell

Centrala sifferlösa avtal är den nya trenden. För Jusek är det en självklarhet att tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå är en framgångsrik modell som gynnar våra medlemmar.

Publicerad: 29 april 2013, 10:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Lönebildning

Redan 2001 tecknade AkademikerAlliansen, där Jusek är ett av medlemsförbunden, ett sådant avtal. Lika länge har Jusek inom statlig sektor genom Saco-S ett avtal utan angiven löneökningsnivå. Just att avtalet gäller tills vidare borgar för ett långsiktigt lönepolitiskt arbete. Det blir ett ”vinna – vinna” koncept som både medarbetare och arbetsgivare har allt att vinna på.

Vi vet att våra medlemmar vinner på avtal utan angiven löneökningsnivå där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Då ökar nämligen medarbetarnas möjlighet att själva påverka lönen. Genom att bidra till verksamhetens måluppfyllelse och utveckling får medarbetaren en bra löneutveckling. Den här sortens avtal bidrar på det sättet till att medarbetarna får ett ökat incitament att utveckla verksamheten.

Men det finns utmaningar. En är att få lönemodellen att fungera riktigt bra lokalt, i varje kommun och varje landsting. Det krävs stora insatser från arbetsgivaren att verkligen ta tillvara avtalets möjligheter att arbeta långsiktigt med lönebildningsfrågorna, inte minst att utbilda chefer i hur man genomför bra lönesamtal med medarbetarna. Tillsvidareavtal skapar goda förutsättningar, korta avtalsperioder med återkommande centrala förhandlingar medför en ryckighet som gör att vi inte hinner utveckla partsarbetet. Men genom att låta avtalet löpa tillsvidare har vi fått förutsättningar för ett helt nytt samtalsklimat och möjligheter att lägga ner arbete på avtalets praktiska tillämpning.

Jusek är det största förbundet såväl inom förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen på kommunal sektor som inom statlig sektor och Saco-S. Vi är övertygade om att de avtalskonstruktioner som gäller för akademiker inom offentlig sektor är en viktig förutsättning för en väl fungerande lokal lönebildning. Jag förutsätter att det här inte bara är en trend, utan att vi i framtiden kommer att se allt fler centrala avtal utan angiven löneökningsnivå och med det en väl utvecklad lokal lönebildning.

Lena Emanuelsson, förhandlingschef Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lönebildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev