onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Sexövergreppen inom psykiatrin måste stoppas!

Många av de kvinnor som söker sig till psykiatrin har utsatts för sexuellt våld. I psykiatrin – där de borde erbjudas trygghet – kan ytterligare övergrepp förekomma. Det är helt oacceptabelt. I ett #metoo-upprop kräver vi rutiner för att få stopp på sexuella övergrepp och för att alla kvinnor ska ha möjlighet att återhämta sig, skriver företrädare för Riksförbundet för social och mental hälsa.

Publicerad: 8 mars 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Sexuella övergreppVåld mot kvinnorHVBPolisenPsykisk ohälsaPsykiatri

Risken att bli utsatta för våld är hög bland kvinnor med psykiatriska diagnoser. Studier har visat att så många som sju av tio har varit utsatta för någon form av fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp och/eller blivit ekonomiskt utnyttjande. Ofta har brotten varit grova. Det finns kvinnor som berättar att deras psykiska problem har uppstått som en följd av att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp, kanske redan som barn.

När dessa kvinnor söker hjälp inom psykiatrin måste det finnas rutiner så att de får det stöd och den hjälp de behöver. Det ska inte finnas minsta risk att de på nytt ska utsättas för övergrepp. Men sedan Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Radio Totalnormal startade ett #metoo-upprop för personer med psykisk ohälsa har flera kvinnor tvärtom vittnat om att de utsatts för sexuella övergrepp just inom den psykiatriska vården.

Det är anmärkningsvärt att av ett tjugotal vittnesmål har nio personer blivit utsatta i slutenvårdspsykiatrin, på HVB-hem eller av en stödperson som de har tilldelats på grund av sin psykiska ohälsa. Det rör sig om allt från ovälkomna inviter till tafsningar, hot om våld, våldtäktsförsök och sexövergrepp. Åtta av dessa kvinnor har blivit utsatta inom heldygnspsykiatrin. I sex av dessa vittnesmål har en eller flera förövare varit personal inom slutenvården. I en berättelse vittnar en kvinna om att hela tre olika manliga skötare inom heldygnspsykiatrin haft ett gränslöst sexuellt beteende.

Alla avdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården måste införa rutiner för att minimera risken för sexuella övergrepp. Därtill ska varje övergrepp anmälas till polisen, vilket inte alltid sker idag. Flera avdelningar hänvisar visserligen till att de har riktlinjer för att förhindra våld, men sexuella övergrepp sker ofta i det tysta och går inte att jämföra, framhåller Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap. Idag har endast en bråkdel av avdelningarna har de riktlinjer som behövs.

I riktlinjerna borde det bland annat uppmärksammas hur bemanningen nattetid ska se ut, exempelvis att det bör vara personal av båda könen och inte ensam nattpersonal, vilket tycks vara vanligt förekommande idag. Det är lätt att föreställa sig vilken enorm otrygghet det kan skapa hos en kvinna som blivit våldtagen att bli lämnad ensam med en manlig nattpersonal på en låst vårdavdelning.

Det finns alltså ett viktigt arbete att göra för att säkra miljön inom psykiatrin, så att den alltid kan erbjuda den trygghet och stöd som utsatta kvinnor behöver och har rätt till. RSMH har startat en namninsamling där vi kräver ett stopp för sexuella trakasserier inom psykiatrin och vi uppmanar landets alla landstingsråd att se till att det införs tydliga riktlinjer för att sexövergrepp inte ska kunna förekomma.

Kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld eller trakasserier och som söker hjälp i psykiatrin ska aldrig behöva riskera att bli utsatta en gång till. Det är avgörande för möjligheten att återhämta sig.

Annika Malmqvist, hedersmedlem och tidigare ansvarig för flera genusprojekt i RSMH

Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev