lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Separata badtider rimmar illa med jämställdheten

Vi vill inte utöka de separata badtiderna för kvinnor, då vi anser att den här typen av förslag riskerar att få en negativ effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Dessutom rimmar förslaget illa med vår strävan att motverka patriarkala strukturer. Samma jämställdhetsprinciper bör gälla för alla, oavsett bakgrund eller trosuppfattning.

Publicerad: 15 april 2015, 08:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bara kvinnor i simhallen?JämlikhetJämställdhetFeminism

REPLIK. I Botkyrka har en MP-politiker lagt ett så kallat medborgarförslag om att utöka separata badtider (som enbart är till för kvinnor) på simhallen i Fittja i norra Botkyrka. I dag så är det under en kväll i veckan. Förslaget, som bifölls av den rödgröna majoriteten, innebär en utökning till två kvällar. Alliansen och ett lokalt parti yrkade på avslag.

Sverigedemokraterna lokalt har även lagt en motion i ämnet. Alla vet dock varför SD egentligen lyfter frågor som dessa. Det handlar, som alltid, om att man vill peka ut vissa grupper i samhället som ett problem och som en belastning. Att vissa grupper ”inte passar in” är kärnan i det som är SD:s uppfattning av det ”svenska”.

Moderaterna kan inte – och vill inte – ställa sig bakom motionen från SD, även om delar av problematiken som de tar upp berör sådant som vi har adresserat under flera år.

När det gäller de separata badtider för kvinnor och män som redan finns i dag, så är det något som vi anser bör ses över och på sikt avvecklas. Detta måste gå hand i hand med Botkyrka kommuns bredare arbete kring patriarkala strukturer, ökad jämställdhet och motverkandet av hedersnormer.

Vi vill inte utöka de separata badtiderna för kvinnor, då vi anser att den här typen av förslag riskerar att få en negativ effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Därutöver rimmar förslaget illa med vår strävan att motverka patriarkala strukturer. Kvinnor och män ska kunna delta i samhället på lika villkor. Samma jämställdhetsprinciper bör gälla för alla, oavsett bakgrund eller trosuppfattning.

Vi undrar därför hur det kommer sig att de tre självdefinierade ”feministiska” partierna i Botkyrkas politiska majoritet, S+V+MP, inte lyfter det resonemanget när det kommer exempelvis badtider separerade utefter kön, eller införandet av enstaka tjejkvällar på vissa fritidsgårdar och så vidare? Handlar det om att den rödgröna majoriteten i Botkyrka inte ser vissa effekter kring jämställdheten av den typen av förslag? Ser man inte att dessa kan vara en del av de patriarkala strukturerna?

Vi kan och bör inte heller ställa oss bakom andra förslag som innebär särregler för vissa. Alla barn ska till exempel lära sig simma under ordinarie skoltid och man bör inte ge undantag för vissa elever eller grupper om det inte finns särskilda medicinska skäl. Botkyrka kommuns interkulturella strategi utgår ifrån MR-perspektiv, jämställdhet och demokrati. Detta ska vi inte frångå.

I en tjänsteskrivelse som rör frågan om separata badtider så framgår det dessutom att det ses mellan fingrarna med att alla elever ska lära sig simma under ordinarie skoltid. På det sättet frångås skolförordningen när vissa elever får lära sig simma ”under sommaren i stället”. Detta tyder på att kommunen måste se över varför detta tillåts och om det är ett sätt för den styrande majoriteten att kringgå skolförordningen. Men frågan kvarstår: varför ser man mellan fingrarna?

Vi moderater i Botkyrka diskuterar och debatterar ofta kring hur vi bättre kan svara upp till ett mer jämlikt nyttjande av de kommunala resurserna i stort - och där är vi (i alla fall i debatten) hyfsat överens med majoriteten. Ett exempel är när vi från Moderaterna lägger förslag om att vi även måste satsa pengar på kvinnor och flickors aktiva fritid och inte bara fortsätta i gamla hjulspår och satsa på sådant som pojkar och män efterfrågar.

I mitt politiska värv har jag varit en pådrivande kraft i tio år; mot patriarkala strukturer, mot förekomsten av hedersnormer, mot segregation, för jämställdhet och för likabehandling. Det kommer jag och Moderaterna fortsätta att vara.

Jimmy Baker, oppositionsråd (M) Botkyrka

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev