Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

”Se över kompetensen inom strokevården”

De nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke innebär att mer arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kompetens behövs i verksamheten. Det kommer kräva att kompetensförsörjningen ses över.

Publicerad: 20 juni 2017, 08:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är glädjande att rehabiliteringen äntligen synliggörs, skriver Sveriges Arbetsterapeuter & Fysioterapeuterna.


Ämnen i artikeln:

Rehabilitering

Nära 30 000 personer insjuknar varje år i stroke. Av dessa får en tredjedel bestående funktionsnedsättningar som medför behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser efter akut omhändertagande. Detta för att kunna uppnå en optimal funktions- och aktivitetsnivå.

I maj släpptes remissversionen av de nya Nationella riktlinjerna för vård vid stroke – stöd för styrning och ledning. Riktlinjerna, som vänder sig till politiker, chefer, tjänstemän och professionsutövare innefattar Socialstyrelsens rekommendationer för vilka insatser som ska prioriteras och hur resurser ska fördelas.

Det är på många sätt positivt att denna nya version av riktlinjerna är fokuserad på att stärka hela vårdkedjan gällande både förbyggande, behandlande och rehabiliterande insatser. Om vi ska kunna skapa förutsättningar för en hälso- och sjukvård som på bästa sätt bidrar till en jämlik hälsa måste hela vårdkedjan beaktas, inte bara de akuta medicinska insatserna.

Vi har de senaste åren kunnat läsa om stora brister gällande strokerehabiltering. Tidigare nationella kartläggningar har visat på en ojämlikt fördelad rehabilitering med allt för stora skillnader beroende på var i landet man bor. Socialstyrelsens kartläggning av strokevården från 2011 visar exempelvis på att rehabiliteringsinsatser som sker efter den akuta slutenvårdsfasen och även inom den kommunala hälso- och sjukvården är områden med de största bristerna när det gäller rehabilitering.

Det är därför särskilt glädjande att konstatera att rehabiliteringen äntligen synliggörs. Av riktlinjernas 100 rekommendationer kan hela 40 relateras till rehabiliterande insatser och rehabilitering finns med även när det gäller strukturerad uppföljning efter stroke på ett tydligare sätt än i tidigare riktlinjer. Detta ser vi som en mycket positiv utveckling.

Vi, som företräder Sveriges arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vet att våra medlemmars insatser inom strokerehabiliteringen gör stor skillnad för hälsa och livskvalitet efter stroke, något som vi arbetat för att synliggöra i olika sammanhang. De nya riktlinjerna är därför ett viktigt steg mot att prioriterade insatser inte bara ska handla om att rädda liv utan också om att skapa förutsättningar för liv som ska levas, för hälsa och livskvalitet, för ökad funktions- och aktivitetsförmåga och därmed reducerade kostnader för samhället.

Precis som Socialstyrelsens analyser slår fast, kan vi också konstatera att dessa nya riktlinjer kommer innebära att mer arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kompetens behövs i verksamheten. Detta kommer kräva att kompetensförsörjningen ses över. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter är redan idag två av de professionsgrupper inom hälso- och sjukvården som det råder brist på och detta inom såväl högspecialiserad vård och rehabilitering som inom kommunal hälso- och sjukvård och till följd av stora pensionsavgångar de närmaste åren riskerar bristen bli allt större om inga förändringar görs.

Om verksamheterna ska kunna leva upp till riktlinjerna, vilket vi som professionsföreträdare förväntar oss, så måste rätt och tillräcklig kompetens finnas i verksamheten. Som professionsförträdare känner vi ett ansvar för att vi ska komma tillrätta med dagens kompetensförsörjningsutmaning och förebygga framtida problem. Vi ser därför fram mot att konstruktivt få diskutera detta vidare med ansvariga politiker, arbetsgivarparter, patientföreträdare och lärosäten.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rehabilitering

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev