Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

SD: Därför krävs ändrad gräns för aborter

Abort är ingen enkel fråga. Exakt var olika gränser ska dras är knappast en självklarhet. Vår lagstiftning kom på plats 1974 och mycket har hänt sedan dess.

Publicerad: 21 augusti 2017, 07:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenSverigedemokraterna

REPLIK SVT rapporterade nyligen om de mycket sena aborter som sker i vårt land, så sena att de ibland drar över gränsen till den tidpunkt då foster börjar räknas som barn. Bland annat intervjuades en barnläkare, specialist på vård av extremt tidigt födda, som försökt rädda livet på ett sådant barn. Inslaget, och problematiken i att låta gränsen mellan abort och förlossning i praktiken överlappa, borde lämna få oberörda.

Abort är ingen enkel fråga. Exakt var olika gränser ska dras är knappast en självklarhet. Vår lagstiftning kom på plats 1974 och mycket har hänt sedan dess. Då fanns flera veckors marginal mellan den senaste tidpunkt vid vilken aborter beviljades och den tidigaste då sjukvården kunde rädda för tidigt födda barn. Efter medicinska framsteg har dessa gränser justerats ner, men olika snabbt. Därför möts de idag. Det är en ordning som aldrig var tänkt att gälla.

Det är ett faktum att aborter kan dra ut på tiden, liksom att bedömningar av hur långt gången en graviditet är alltid har en felmarginal - ju senare ett ultraljud görs desto större. Därtill utvecklas foster i individuell takt, så antal graviditetsveckor i sig är inte ensamt avgörande för överlevnadsförmågan. Dessa faktorer är för mig skäl nog att förespråka en marginal mellan hur sent aborter beviljas och hur tidigt sjukvården kan rädda för tidigt födda. Vill vi stå fast vid intentionerna bakom dagens lagstiftning, att abort aldrig genomförs om fostret skulle kunna överleva en förlossning, ser jag det som den enda rimliga lösningen. Detta bjöds jag in till Aktuellt för att debattera.

Debatten har fått Liberalernas Gulan Avci att reagera. Inte över vad jag sa angående de sena aborterna, utan på att debatten inte handlade om abortlagstiftningen generellt. ”Paula Bieler vill ge sken av att det är just den sista veckan som hon vill justera när Sverigedemokraterna i själva verket vill flytta gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12” skriver hon, för att sedan blanda in länder som mer eller mindre förbjudit abort – långt från mina åsikter.

Det är förvisso sant att jag även vill flytta gränsen avseende när Socialstyrelsen ska göra en prövning. Men det är inget jag försökt dölja, tvärtom svarade jag på frågor även om det i Aktuellt. En viss förskjutning av gränsen behövs, om inte nu så inom kort, för att säkerställa möjligheten till ordentlig bedömning samtidigt som vår önskade marginal finns. Men det finns också anledningar till att välja just vecka 12. Det är den vecka där aborter rent medicinskt börjar räknas som sena. Det är också fram till denna vecka spontana aborter - alltså missfall, vanligtvis sker. Därefter minskar risken rejält, graviditeten går in ett nytt skede.

De allra flesta aborter sker redan idag innan vecka 12, och en ändrad gräns syftar inte i första hand till att minska antalet aborter. Inte heller skulle det förhindra alla aborter efter vecka 12. Däremot skulle det säkerställa att kvinnor som funderar över det tunga beslutet att genomgå en sen abort får extra stöd i en särskild bedömning. Men visst finns behov av arbete för att få ner aborttalen också. Tvärtemot Avcis fördomar förespråkar både jag och SD för detta satsningar på förebyggande arbete, preventivmedel och sexualundervisning. Det går snabbt att hitta såväl i riksdagsmotioner som på vår hemsida.

Det är inte märkligt att det finns olika åsikter kring aborter. Inte heller att de rör upp många, starka känslor. Men jag önskar trots allt saklighet och ärlighet i samtalet om detta komplexa och tunga ämne.

Paula Bieler, riksdagsledamot Sverigedemokraterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev