Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Samvetsfrihet hör inte hemma i vården

KD i Kronoberg har föreslagit att vårdpersonal ska ha rätt att nobba arbetsuppgifter som strider mot deras personliga värderingar och övertygelser. Men professionella vårdgivare måste alltid skilja mellan egna preferenser och patienternas behov.

Publicerad: 7 november 2014, 09:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnan har laglig rätt till abort. Det måste alla i vården ställa upp på.


Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Kristdemokraternas landstingsgrupp i Kronoberg har i en motion föreslagit att personalpolicyn i landstinget ändras. Kristdemokraterna vill att sjukvårdspersonal ska kunna vägra vissa arbetsuppgifter, till exempel att utföra aborter, av ”samvetsskäl”. Detta mot bakgrund av att en barnmorska i Jönköpings län nekats arbete på sjukhus då hon vägrar att utföra aborter.

Kristdemokraterna vilseleder sjukvårdpersonal och sviker vården när de anser att personalens egna värderingar ska gå före patienternas behov och att sjukvårdspersonal ska kunna vägra vissa arbetsuppgifter på grund av etisk och religiös övertygelse. Förslaget tyder på bristande kunskap hos motionärerna om hur vården egentligen fungerar och vilken inställning yrkesprofessionella vårdgivare ska ha till sitt yrke.

Sedan 1974 då abortlagen trädde i kraft har kvinnor i Sverige haft rätt att bestämma själva om de velat avsluta en oönskad graviditet. Denna rätt står i lagstiftningen och ska respekteras av all vårdpersonal. Historiskt sett har kvinnor i alla tider och kulturer försökt att avsluta oönskade graviditeter.

Även på den tiden då abort var belagt med dödsstraff i Sverige gjorde kvinnor abort. Att förvägra kvinnor abort är att ifrågasätta aborträtten och därmed inskränka kvinnans rätt att bestämma över sin kropp.

Barnmorskans roll är att respektera kvinnans rätt och att hjälpa henne att genomgå en säker abort utan att riskera att dö eller drabbas av infektioner. Att inte kunna skilja mellan egna värderingar och patienternas är oprofessionellt och hör inte hemma i vården. Att besluta om att avsluta en oönskad graviditet är inget lätt beslut och för många kvinnor innebär det mycket lidande och påföljande skuldkänslor. Men som vårdpersonal ska man förstå att valet är kvinnans eget.

Vårdpersonalens viktigaste uppgift är att finnas till för kvinnan även i svåra beslut, att tro på hennes förmåga att kunna fatta rätt beslut och att samtidigt respektera henne.

En barnmorska som har bristande respekt för kvinnans val när det gäller abort ska nog inte jobba med detta. Jag tror dock att det kommer att vara svårt att jobba inom vården med den här inställningen vilket område inom vården man än väljer.

I vården finns en mångfald av personal med olika bakgrund vad gäller etnicitet, religion och kultur. Hur tycker motionärerna att sjukhusen ska förhålla sig vid anställning av vårdpersonal med olika trosuppfattningar och religiös övertygelse?

Om vårdpersonal tycker att det är fel att vara homosexuell, ska denne då slippa att vårda patienter med HIV? Om sex utanför äktenskap är förbjudet enligt den egna tron, ska man då tillåtas vägra att jobba förbyggande eller behandla ogifta patienter som har könssjukdomar? Ska ett Jehovas vittne vägra ge blod till patienter för att rädda liv?

Kanske tycker motionärerna att sjukhusen ska börja ställa frågor om tro och religion vid anställningsintervjuer för att kunna tillgodose vårdens behov?

Självfallet ska vårdpersonal följa svensk lagstiftning och socialstyrelsens föreskrifter genom att verka professionellt och låta patienten och dennes behov stå i centrum. Vad man har för trosuppfattning eller religiös övertygelse kan naturligtvis påverka de egna valen i livet, men som professionell vårdgivare måste man skilja mellan ens egna preferenser och andras behov.

Mozhgan Jalali, barnmorska med erfarenhet av att jobba på abortmottagning, ersättare i regionfullmäktige (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Samvetsfrihet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev