Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Sakfrågan är patientsäkerheten

Att jämföra olika kemiska substanser i konventionella läkemedel eller innehållet i naturläkemedel leder ingenstans, men läkemedelsskador i den konventionella vården, som årligen kostar samhället omkring 20 miljarder kronor talar ändå ett tydligt språk, skriver Vidarklinikens Ursula Flatters i en slutreplik.

Publicerad: 7 november 2015, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Rudolf Steiners tankar är mer aktuella än någonsin och han är en inspiratör för den integrativa vård som drivs på Vidarkliniken.

Foto: Foto: Janders


Ämnen i artikeln:

LäkemedelFolkhälsaAntroposofisk vård

Mats Reimer fortsätter i en debattreplik i Dagens Samhälle sina ohederliga försök att måla upp en falsk bild och misskreditera den antroposofiska vårdinriktningen. En vård som alldeles uppenbart ger mycket bra resultat för patienterna och som av allt att döma också bidrar till god hälsoekonomi för samhället.

Det är riktigt att den tyska filosofen Rudolf Steiner har varit en inspiratör bland annat vad gäller ekologisk kretsloppsodling, den framgångsrika läkepedagogiken för psykiskt funktionsnedsatta barn och unga samt för den integrativa vård som drivs på Vidarkliniken – Nordens enda antroposofiska sjukhus. Många av hans tankar är i dag mer aktuella än någonsin, men annat hör givetvis mer hemma i den tid han levde.

I korthet kallade han sin filosofi ”humanvetenskap” och förordade en forskning som enkelt uttryckt hade människans utveckling i fokus.

Våra läkare har vanlig skolmedicinsk utbildning med antroposofisk vidareutbildning och vi kombinerar skolmedicinsk vård med antroposofisk vård, som vill stödja det friska. En del i dessa insatser är de naturbaserade läkemedlen, som i den dagliga vården visar sig fungera väl, men där mycket forskning återstår innan vi säkert kan beskriva på vilket sätt de verkar i kroppen.

Att jämföra olika kemiska substanser i konventionella läkemedel eller innehållet i naturläkemedel på debattsidorna leder ingenstans, men läkemedelsskador i den konventionella vården, som årligen kostar samhället omkring 20 miljarder kronor talar ändå ett tydligt språk.

Det Mats Reimer och vi i alla fall verkar vara överens om är att de antroposofiska läkemedlen är helt patientsäkra och det är, utöver kvaliteten i tillverkningen, det enda lagen kräver för denna läkemedelskategori.

Vad gäller Karin Meyers uppmaning till sjukvårdsminister Gabriel Wikström om att värna begreppet läkemedel, kan det vara bra för henne att känna till att detta begrepp redan är mycket tydligt definierat på EU-nivå och när läkemedel är helt ofarliga ställs inga krav på bevisad effekt.

Däremot behöver patientens valfrihet värnas vilket också betonas i den nya patientlagen.

Omsättningen av de antroposofiska läkemedlen i Sverige i dag motsvarar ca 6,5 miljoner svenska kronor. Registreringskostnaderna skulle bli orimliga att bära om man skulle behöva samma dokumentation som krävs för läkemedelsindustrins högpotenta medel, som omsatte 37,5 miljarder förra året. Det finns redan tillräckliga data i andra europeiska länder som styrker patientsäkerheten.

Vad som är betydligt viktigare än tyckande är att politikerna, inför det kommande beslutet om antroposofiska läkemedel i Sverige, väger in fakta om den stora patient- och samhällsnytta som den antroposofiska vården åstadkommer. Tusentals svenska patienter visar också i ett patientupprop, som pågår just nu, att de tycker det vore helt fel med ett regeltekniskt beslut som direkt motverkar en fungerande, uppskattad och patientsäker vårdform.

Vi behöver mer av kunskap och forskning kring integrativ vård i Sverige, där skolmedicin kombineras med naturliga terapier och läkemedel, och mindre av den smala, fundamentalistiska vetenskapssyn som Mats Reimer och Karin Meyer så tydligt företräder.

Därför är det särskilt roligt att ett av årets Nobelpris i medicin gick till forskaren Tu Youyou för hennes arbete med att bota malaria med hjälp av en tvåtusen år gammal traditionell kinesisk naturmedicin.

Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot, Vidarkliniken

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev