Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Så utvecklar vi en välfärd i världsklass

Kommuner, landsting och regioner har Sveriges viktigaste uppdrag; att erbjuda medborgarna en god välfärd av hög kvalitet. För att klara det behövs kompetenta och motiverade arbetstagare och attraktiva arbetsgivare.

Publicerad: 8 november 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LönebildningAvtalsrörelsen

När Sveriges Kommuner och Landsting samlas i Norrköping i dag tisdag för att ha kongress kommer ombuden att besluta om inriktningen för förbundets arbete fram till 2015. En av de största utmaningarna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda attraktiva jobb.

I det förslag till inriktningsdokument som ombuden ska ta ställning till konstateras att stora pensionsavgångar väntas under mandatperioden, liksom en ökad konkurrens om arbetskraften. Samtidigt genomgår verksamheter i kommuner, landsting och regioner stora förändringar vilket ställer krav på medarbetarnas kompetens.

Vi delar fullt ut denna verklighetsbild. Vision och Akademikerförbundet SSR representerar tillsammans knappt 220 000 medlemmar som är stolta över sina jobb och att kunna ge en så bra välfärd som möjligt åt såväl medborgare som företag. Våra medlemmars tjänster är i mångt och mycket en förutsättning för övrig samhällsutveckling och produktion. Hur vi än ser på det måste den grundläggande välfärden fungera för att samhället och näringslivet ska ha goda förutsättningar för framtiden.

Utan omsorg om våra gamla föräldrar kan vi inte jobba. Utan medicinska tekniker som kan hantera och underhålla den allt mer tekniskt avancerade vården får vi inte den behandling vi idag kan förvänta oss. Utan ingenjörer på kommuner och kommunala bolag får vi inte rent vatten i kranen, fjärrvärme, bredband och annat vi tar för givet till våra hem. Utan IT-tekniker fungerar inte kommunernas handläggnings- och utbetalningssystem för försörjningsstöd . Utan socialtjänsten fungerar inte samhällets skyddsnät när vi behöver hjälp och stöd.

I Sverige finns en bred uppslutning kring det samhälle vi valt att ha, ett samhälle med demokrati, rättssäkerhet och hög generell välfärd. För att samhället ska fortsätta utvecklas krävs att de företag, institutioner och individer som levererar välfärdstjänster kan göra det med högt förtroende hos medborgarna. Medborgarna har rätt att förvänta sig hög kompetens och hög effektivitet i service och välfärd. Det kräver i sin tur att välfärdsproducenterna – kommuner, landsting, regioner och företag - kan erbjuda den kompetenta arbetskraften löner och anställningsvillkor som är väl så goda som inom till exempel industrin.

I dag kan lönerna i kommun- och landstingssektorn inte mäta sig med andra sektorer. Alla anställda, såväl män som kvinnor som arbetar i vår sektor - där flest kvinnor jobbar – har lägre löner än de som arbetar i branscher där de flesta är män, exempelvis näringslivet. Anledningen är att vår arbetsmarknad är extremt könssegregerad. Kvinnor och män arbetar i skilda sektorer, inom olika yrkesgrupper och på olika positioner. Det ger skilda förutsättningar och framförallt skilda lönenivåer. Det handlar inte om att kvinnors löner ska höjas på bekostnad av männens. Lönerna måste upp generellt för att mäta sig med löneläger i privat sektor. Det är helt nödvändigt om vi vill ha en fortsatt hög kvalitet i välfärden och kunna locka unga akademiker till sektorn.

Vi måste också kunna erbjuda bra villkor. I dag ser vi problem, till exempel inom socialtjänsten, där våra medlemmar fått en allt tuffare arbetssituation. Försörjningsstödet har ökat med 33 procent sedan 2008 och ökningen fortsätter. Det vanligaste hindret för egen försörjning är arbetslöshet. Sex av tio arbetslösa kvalificerar sig inte till att få arbetslöshetsersättning och många blir då hänvisade till kommunernas socialtjänst för sin försörjning. Främst handlar det om unga människor som inte kvalificerat sig för A-kassa men det handlar också om allvarliga försämringar i A-kassan som gör att det också är svårare att få rätt till ersättning.

Kommuner, landsting och regioner har Sveriges viktigaste uppdrag; att erbjuda medborgarna en god välfärd av hög kvalitet. För att klara det behövs kompetenta och motiverade arbetstagare. Inför avtalsrörelsen vill vi uppmana arbetsgivarna att lyssna till våra medlemmar, de vet vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att ge möjlighet till utveckling i arbetet, att erbjuda goda villkor och bra och jämställda löner. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting vill vi och våra medlemmar utveckla en modern välfärd i absolut världsklass.

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision

Christin Johansson, Ordförande Akademikerförbundet SSR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev