Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Så stöttas regionerna av europeiska medel

De europeiska struktur- och investeringsfonderna har under många år skapat tillväxt och utveckling i Sverige och i EU. Både regionalt och nationellt har fonderna bidragit till att utveckla näringsliv, arbetsmarknad och individer.

Publicerad: 1 mars 2016, 13:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarFlyktingmottagande

Replik. Under programperioden 2014-2020 har Europeiska Socialfonden ett tydligt fokus på resultat och effekter när det gäller att möta de samhällsutmaningar vi gemensamt står inför och mitt i.

Det gäller inte minst i den rådande flyktingsituationen, som utgör en stor påfrestning för samhället.

Samtidigt är den en stor möjlighet för att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Det är helt i enlighet med målen i EU2020-strategin som syftar till en hållbar utveckling baserad på kunskap och innovation, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Socialfondsprogrammet skrivs och fastställs för sjuårsperioder, för att skapa bra möjlighet att nå långsiktiga och hållbara lösningar för utveckling och tillväxt. Samtidigt är programmet tillräckligt flexibelt för att inom ramarna kunna göra snabba prioriteringar.

Redan nu arbetar ett antal regioner med insatser och projekt för att möta och stärka kapaciteten i systemen för mottagande och integration.

LÄS MER: Regionalt samarbete gör flyktingpolitiken bättre

En stor del av tilldelade medel går till dessa målgrupper, och i region Övre Norrland satsas betydande kraft på att stötta, stärka och skapa förutsättningar för bra mottagande och bra etablering.

Vi jobbar också på flera fronter och tillsammans med EU:s övriga struktur- och investeringsfonder och  i samarbete med Asyl, migration- och integrationsfonden för att snabbt och effektivt kunna växla ut bästa möjliga värde och för att i möjligaste mån avlasta Migrationsverket.

Tidigare i höstas påbörjades ett gemensamt arbete med departementen som syftar till att både inventera möjligheter inom ramen för programmen, och för att utveckla nya.

Fokus i arbetet är att skapa bra och hållbara förutsättningar för hela landet och alla regioner. I april är ledningen för samtliga strukturfondspartnerskap i landet inbjudna till dialog med Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen kring hur vi bäst kan omsätta både de regionala socialfondsmedlen och de nationella medel som fonden förfogar över.

Socialfondsprogrammet används redan nu i hög grad för att ge stöd till regionala insatser för både flyktingar och flyktingmottagande med ökade möjligheter för dem som beviljats uppehållstillstånd att finna vägar via studier och arbete till bra etablering. Resultatet är vinst för alla parter – för landet, för regionen och för individerna.

Lars Lööw, generaldirektör Svenska ESF-rådet som förvaltar och förverkligar Socialfonden  - en av EUs fyra struktur- och investeringsfonder.

Lars-Erik Sjöblom, regionchef Övre Norrland ESF-rådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev