söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Så ska Stockholm bli en antirasistisk stad

I morgon lördag är det internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. I Stockholm har Feministiskt initiativ och den rödgrönrosa majoriteten höjt ambitionerna - Stockholm ska vara en öppen och antirasistisk stad präglad av mångfald och lika rättigheter.

Publicerad: 20 mars 2015, 07:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RasismDiskrimineringExtremism

Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering instiftades till minne av massakern i Sharpville, Sydafrika, där 69 människor sköts ihjäl av polisen under protester mot apartheid. FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering trädde i kraft 1969 och i dag har majoriteten av världens länder anslutit sig till konventionen som fastställer alla människors lika rättigheter.

Sverige anslöt sig till den utan reservationer. Trots det har vi fått återkommande kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté, som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser, för att inte leva upp till våra åtaganden. I sin senaste rapport om Sverige noterar FN:s kommitté med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka. Vi tar inte rekommendationen om att förbjuda organisering på rasistiska grunder på allvar. Samhället lägger i dagsläget större kraft på att skydda nazistiska och rasistiska organisationer än att motarbeta dem. FN uttrycker även missnöje med att Sverige inte har en nationell institution som övervakar mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ delar FN:s rasdiskrimineringskommittés uppfattning och är djupt oroade över normaliseringen av rasism, nazism och fascism som eskalerat de senaste åren. I en tid då rasismen breder ut sig måste vi stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna. Därför ska Feministiskt initiativ tillsammans med övriga partier i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm inrätta Rådet för mänskliga rättigheter, som ska bevaka mänskliga rättigheter på lokal nivå och vara en resurs för Stockholms stads verksamheter.

Sedan vi rödgrönrosa tillträdde som den styrande majoriteten i Stockholm har vi höjt ambitionerna för mänskliga rättigheter. I budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för 2016-2017 slår vi fast att staden ska arbeta antirasistiskt. Stockholm ska vara en stad som genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av våld och diskriminering.

För att stärka arbetet mot rasism och diskriminering ansöker nu Stockholm också om medlemskap i European Coalition of Cities against Racism (ECCAR). ECCAR:s tiopunktsprogram för städer mot rasism ska nu ligga till grund för stadens fortsatta arbete vad gäller rasism och diskriminering. Fokus kommer då att ligga både på det interna arbetet i stadens verksamheter och externa samarbeten med andra myndigheter, det civila samhällets olika aktörer och internationella kunskapsutbyten.

Vi har ett gemensamt ansvar att värna grundläggande fri- och rättigheter och motverka diskriminering. När ideologier som tar sin utgångspunkt i rasism växer sig allt starkare får inte åsikter som går på tvärs med mänskliga rättigheter stå oemotsagda.  I en tid när fascismen, rasismen och nazismen breder ut sig, när talmannen gör skillnad på folk och folk, när nyhetsrapporteringen kantas av attacker mot moskéer och synagogor runt om Sverige, när den rasistiska organisationen Pegida får manifestera sitt hatbudskap under fullt polispådrag och när svenska staten blir stämd för olaglig registrering av romer, då måste vi agera!

Feministiskt initiativ vill därför inför den 21 mars och dagen för avskaffandet av all rasdiskriminering uppmana politiker som värnar de mänskliga rättigheterna att ta FN:s kritik på allvar – och börja agera.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev