Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Så får nyanlända akademiker jobb i Sverige

I ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun har vi på andra orter hittat arbete till 120 nyanlända invandrade akademiker utan tidigare erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Projektet visar att det med små resurser går att hitta kvalificerade jobb inom rätt yrkesområden.

Publicerad: 19 augusti 2011, 09:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Trots att det på många orter i Sverige råder brist på kvalificerad arbetskraft på grund av pensionsavgångar och ökade kvalifikationskrav, är det ofta svårt för invandrare med akademisk bakgrund att få arbete i linje med sin utbildning och erfarenhet. Det gäller särskilt personer som inte har någon tidigare erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden inom sitt yrkesområde. Projekt Nationell Matchning, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun, är en uppmärksammad lokal modell för att få invandrade akademiker i arbete. Syftet är att tillvarata och matcha den kompetens som finns hos nyanlända med det behov som finns på den svenska arbetsmarknaden.

Projekt Nationell Matchning har visat att det med små resurser går att hitta kvalificerade jobb till nyanlända invandrare inom sitt yrkesområde. Genom att matcha arbetssökande från Södertälje till andra orter har projektet under drygt ett och ett halvår som det hållit på hittat arbete till 120 nyanlända akademiker utan tidigare erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.

De senaste åren har mellan 700 och 1200 nya flyktingar per år bosatt sig i Södertälje. Detta har ställt Kommunen inför stora utmaningar som man tagit sig an genom att se flyktingarna som en resurs, inte bara för Södertälje utan för hela Sverige.

Våren 2009 tog Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist och Södertäljes kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg initiativ till samarbetsprojektet Nationell Matchning. Detta efter att man konstaterat både ett behov ifrån Arbetsförmedlingen sida av ett effektivt nationellt matchningsarbete, för att bättre ta tillvara på den kompetens som kommer till Sverige, och ett behov av att nyanlända i Södertälje Kommun får möjlighet till bättre levnadsvillkor i och med flytt till egen försörjning.

Genom omfattande arbetsgivarkontakter har deltagare i projektet matchats mot arbetsgivare i behov av arbetskraft, särskilt i andra delar av landet. I bland annat Ludvika, Arvika, Kramfors, Örnsköldsvik, Göteborg, Karlstad och Borlänge har projektet fått till stånd fysiska möten mellan arbetsgivare och arbetssökande (vars ansökningar annars skulle riskera att sorteras bort). Projektet hjälper även till att undanröja de praktiska hinder som kan finnas vid en flytt. Exempel på detta är bibehållet försörjningsstöd vid flytt fram till första lön och hjälp med dubbla boendekostnader till exempel på grund av tre månaders uppsägningstid på tidigare boende. Arbetsförmedlingen kan i sin tur bistå med bohagsflytt, pendlingsstöd och eventuellt anställningsstöd.

Projektet använder existerande resurser och verktyg hos Arbetsförmedlingen och kommunen men försöker anpassa dem till deltagarnas särskilda behov. En del av arbetet har därför varit att ta fram kortare kompletteringsutbildningar och anpassa dessa utifrån arbetssökandes individuella behov. Invandrare med yrkeskunskaper och erfarenhet ska inte tvingas till mer kompletterande utbildningar än vad som är nödvändigt utifrån deras förkunskaper.

Att tillvarata invandrad kompetens är avgörande för allas vår framtida välfärd, inte minst mot bakgrund av den kommande befolkningsutvecklingen med en åldrande befolkning i många kommuner och på många arbetsplatser. Därför borde inte heller denna fråga ses som en enskild angelägenhet för vare sig Arbetsförmedlingen eller kommunerna att lösa på egen hand, utan som en gemensam nationell fråga som kräver att alla tar ett ansvar för att säkra såväl välfärden som ett inkluderande samhälle.

Ett första steg i denna riktning borde därför vara ett väl utvecklat nationellt samarbete mellan Arbetsförmedling och Sveriges kommuner.

Soledad Grafeuille, Projektledare Nationell Matchning Arbetsförmedlingen
Helén Larsson, Projektledare Nationell Matchning Södertälje kommun

Soledad Grafeuille mfl, Projektledare Arbetsförmedlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev