Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

S: Vi kan inte blunda för de ungas psykiska ohälsa

Stockholm är en fantastisk plats att växa upp i. Men åtta år av Moderaternas skattesänkningar har satt sina spår. Inte minst krymper möjligheterna att möta den växande psykiska ohälsan hos unga.

Publicerad: 14 maj 2014, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsa

I dag lider var tredje ung kvinna och var fjärde ung man i Stockholms län av någon form av psykisk ohälsa. Det kan handla om ångest, magont och sömnsvårigheter. Utöver mänskligt lidande innebär detta ett enormt samhällsproblem som kan leda till sjukskrivningar och ännu högre murar mellan unga och arbetsmarknaden.

Ungas psykiska ohälsa är inte socialt betingad. Den finns hos medelklassen såväl som i socioekonomiskt svaga stadsdelar. Skillnaden är att det ofta är de resursstarka föräldrarna som orkar stå på sig, medan barn från mer resurssvaga hem oftare blir utan stöd.

Så ska det inte vara. Alla barn har rätt till stöd, och ingen förälder ska vara tvungen att strida för att barnet ska få hjälp.

Andelen elever som uppger att de har blivit utsatta för mobbning eller andra typer av kränkningar ökar. Här står vi inför en del nya utmaningar och ett hårdare klimat som inte stannar på skolgården. Det följer med ungdomarna hem via nätet.

Den stigande psykiska ohälsan kan vi politiker inte blunda för. För att vända utvecklingen måste elevhälsan stärkas. I vårt framtidskontrakt för Stockholmsregionen lovar vi att skapa ordning och reda i det alltför slapphänta systemet av privata aktörer på skolans område. I dag är det svårt att överblicka hur elevhälsan på ett generellt plan fungerar i Stockholm. Vi kan dock se att elevvårdskostnaderna, det vill säga det varje kommun satsar per barn, har ökat i landet som helhet sedan 2006. I Stockholm stad har de däremot minskat under samma period. Det är oacceptabelt.

Om vi får förtroendet efter valet i september kommer vi att påbörja följande initiativ:

• Fler familjecentraler. För att tidigt upptäcka och ge stöd åt de familjer där barn riskerar att utveckla psykosociala problem behövs fler familjecentraler. De bygger på samlokalisering av öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst utan myndighetsutövning.

• Satsning på elevhälsan. Vi tilldelar elevhälsan mer resurser. Först behövs dock en genomlysning av elevhälsoarbetet i staden.

• Fler vägar till vård och samtal. Vi sänker trösklarna för att få samtalsstöd genom att stärka första ledets psykiatri och anställa psykologer och fler kuratorer på ungdomsmottagningarna.

• Inrätta ett gemensamt metodutvecklingsinitiativ. Stockholm stad samlar dels forskare, kuratorer, lärare, skolledare och specialpedagoger och dels organisationer som i dag arbetar med frågor kring mobbing och elevers psykosociala hälsa. Initiativen ska vara en del av dagens enhet för skolhälsa.

Vi vet i dag för lite om vad som drivit på ohälsan, men vi ser att det finns ett samband mellan det ökande glappet av förväntningar som unga människor har på sig själva och vilka reella möjligheter de har att leva upp till dessa.

Om vi ska klara att höja resultaten och se till att fler unga klarar sig på arbetsmarknaden, då behövs satsningar på den psykosociala hälsan. Det handlar om det viktigaste vi har, vår framtid.

Roger Mogert, (S) oppositionsborgarråd, Stockholm, m fl

Emilia Bjuggren, (S), oppositionsborgarråd

Johan Sjölander, (S), landstingspolitiker i opposition

Nanna Wikholm, (S), landstingspolitiker i opposition

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev