Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Arbetsvillkor

Rödgrön arbetsförkortning hotar välfärden

De rödgrönas förslag om kortare arbetsvecka är ett dråpslag mot välfärden. Nyckeln till ökade resurser till vård, skola och omsorg stavas i stället mer arbete.

Publicerad: 15 maj 2014, 07:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VälfärdJobb

Vänsterpartiet har presenterat sin vårbudgetmotion med massiva skattehöjningar och säger sig med den kunna skapa 40 000 nya jobb. Ingenstans i motionen nämns dock det förslag om arbetstidsförkortning som Vänsterpartiet har kongressbeslut på att driva. Det är lätt att förstå, eftersom en sådan arbetstidsförkortning vore ett allvarligt hot mot hela välfärdssektorn.

Det finns många skäl till varför arbete är viktigt, inte minst för den enskilde. Men arbetslinjen är också viktig för samhället i stort, bland annat eftersom det är genom arbete som resurser skapas till den offentligfinansierade välfärdssektorn. Med fler människor i arbete och fler arbetade timmar ökar resurserna till den sjukvård och skola som vi alla värnar om.

Att skapa förutsättningar för fler jobb och ökad tillväxt tillhör därför statens allra viktigaste uppgifter. Sedan 2006 har Alliansregeringens insatser medfört en sysselsättningsökning med över 250 000 personer och Sverige har nu näst högst sysselsättningsgrad i EU.

Det har inneburit kraftigt ökade skatteintäkter för kommuner och landsting/regioner, där huvudansvaret för skolan, äldreomsorgen och sjukvården finns. Enligt Ekonomistyrningsverket har skatteintäkterna i sektorn ökat med drygt 160 miljarder, hela 32 procent, sedan 2006. Även rensat för pris- och löneutveckling handlar det om massiva förstärkningar. Det har aldrig lagts mer resurser på välfärden än idag.

Nyckeln till ökade resurser till vård, skola och omsorg stavas arbete. Därför är det högst bekymmersamt att ta del av de rödgröna partiernas – sinsemellan väldigt olika – syn på arbete.

Vänsterpartiet vill införa 30 timmars arbetsvecka, en arbetstidsförkortning med 25 procent. Det vore ett dråpslag mot välfärden, för om vi arbetar mindre blir nämligen resurserna mindre.

Om antalet arbetade timmar minskas enligt Vänsterpartiets förslag innebär det att arbetstid motsvarande mer än 64 000 heltidstjänster i den kommunala skolan och förskolan och nästan 40 000 heltidstjänster i sjukvården försvinner.

Totalt handlar det om arbete motsvarande över 230 000 tjänster som försvinner från kommun- och landstingssektorn. Det vore en katastrof för sjukvården, skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen.

Miljöpartiet föreslår också arbetstidsförkortning och förordar därutöver införandet av ett så kallat ”friår”, vilket skulle rycka bort stora resurser från välfärden.
Socialdemokraterna å andra sidan hävdar, åtminstone i sin retorik, att de vill se fler arbetade timmar. Ord och handling hänger dock inte ihop. Socialdemokraterna föreslår höjda skatter på arbete, bland annat genom tredubblade arbetsgivaravgifter för unga och en dubblering av restaurangmomsen. Båda förslagen leder till färre arbetade timmar.

Och i Göteborg genomför nu socialdemokraterna arbetstidsförkortning på försök. Vad anser Stefan Löfven egentligen om det experiment hans partikamrater i Göteborg nu genomför och de förödande effekter ett liknande fullskaligt experiment skulle få för välfärden i Sverige?

Samtliga tre rödgröna partier föreslår kraftiga skattehöjningar som skulle slå mot jobben, men med Vänsterns eller Miljöpartiets förslag till arbetstidsförkortning skulle dessutom tusentals tjänster försvinna från sjukvården och skolan – eller behöva ersättas till miljardkostnader.

Med Alliansen kommer fokus vara att fortsätta skapa ännu bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Endast så kan vi säkerställa ökade resurser till välfärden även i framtiden.

Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VälfärdJobb

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev